Όνομα: Γούφες (οι)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kufez
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Goufes
Γούφες (οι)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Gouphaes
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 14.556,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
8.060,0 550,0 3.025,0 3.201,0
55,4% 3,8% 20,8% 22,0%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
29,00
2.171,00
1,3%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Μεσαορίας:
30,00
2.398,00
1,3%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
82,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
70,00
4.064,00
1,7%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Μεσαορίας:
1.055,50
60.201,63
1,8%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
8.060,00
785.033,00
1,0%
Καζάς Μεσαορίας:
13,00
442,00
2,9%
Καζάς Μεσαορίας:
31,00
2.382,00
1,3%
Καζάς Μεσαορίας:
55,00
4.050,00
1,4%
Καζάς Μεσαορίας:
23,00
752,00
3,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
550,00
48.731,00
1,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
3.025,00
258.767,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
41,00
2.678,00
1,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
275,00
34.250,00
0,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
3.201,00
402.846,00
0,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
14.556,00
1.487.147,00
1,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hacı Halil γιος του Mehmed
Γούφες (οι) 1.828,00
Μουλλάς (ιεροδιδάσκαλος) Mehmed γιος του Hasan
Γούφες (οι) 970,00
Mustafa γιος του Ahmed
Γούφες (οι) 210,00
Hasan γιος του Osman
Γούφες (οι) 1.495,00
Emir Mehmed
Γούφες (οι) 3.170,00
Ahmed γιος του Hüseyin
Γούφες (οι) 390,00
Kozluoğlu Mehmed
Γούφες (οι) 1.103,00
Hacı Mehmed γιος του Hasan
Γούφες (οι) 2.780,00
Magrubli Osman
Γούφες (οι) 2.345,00
Magrubli Mustafa
Γούφες (οι) 545,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 70 1.083,50 8.090,00
002   γη με βλάστηση 29 84,50 3.335,00
003   29 84,50 3.335,00
004   βαμβάκι 18 80,00 3.200,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 18 80,00 3.200,00
006   δημητριακά 11 4,50 135,00
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 11 4,50 135,00
008   17 1,00 10,00
009   αλώνι (harman) 17 1,00 10,00
010   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 24 998,00 4.745,00
011   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 24 998,00 4.745,00
012   άγονο (kıraç) 1 70,00 355,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 13 65 650,00
002   ελιές 13 65 650,00
003   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 3 10 100,00
004   ελιά (zeytun 2) 1 18 180,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 9 37 370,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 31 23 3.125,00
002   σπίτι (hane) 29 1 3.015,00
003   2 22 110,00
004   κυψέλη (ari kovani) 2 22 110,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 41 283 3.701,00
002   πρόβατα (agnam) 10 272 2.176,00
003   άλογο (bargi̇r) 4 1 200,00
004   φοράδα (kisrak) 4 1 200,00
005   αγελάδα (inek) 10 6 450,00
006   δαμαλάκι (dana) 4 3 150,00
007   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 4 3 150,00
008   βόδι (öküz) 17 4 875,00
009   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 16 3 750,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Γούφες (οι). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5711/ στις 02/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό