Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5711
UUID βάσης δεδομένων: b8629fc0-07dc-48dd-9b24-3a6c0c42fb58
Όνομα: Γούφες (οι)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kufez
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Goufes
Γούφες (οι)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Gouphaes
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 28.279,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
12.315,0 720,0 5.815,0 9.429,0
43,5% 2,5% 20,6% 33,3%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
29,00
2.171,00
1,3%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Μεσαορίας:
30,00
2.398,00
1,3%
Καζάς Μεσαορίας:
30,00
2.402,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
70,00
4.064,00
1,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
1.571,50
114.431,13
1,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
12.315,00
1.375.343,50
0,9%
Καζάς Μεσαορίας:
13,00
442,00
2,9%
Καζάς Μεσαορίας:
31,00
2.382,00
1,3%
Καζάς Μεσαορίας:
72,00
5.906,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
51,00
3.048,00
1,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
720,00
66.731,00
1,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
5.815,00
547.867,00
1,1%
Καζάς Μεσαορίας:
41,00
2.678,00
1,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
447,00
48.509,00
0,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
9.429,00
807.336,00
1,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
28.279,00
2.797.277,50
1,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hacı Halil γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γούφες (οι) 1.828,00
Μουλλάς (ιεροδιδάσκαλος) Mehmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γούφες (οι) 970,00
Mustafa γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γούφες (οι) 210,00
Hasan γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γούφες (οι) 1.495,00
Emir Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γούφες (οι) 3.170,00
Ahmed γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γούφες (οι) 390,00
Kozluoğlu Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γούφες (οι) 1.103,00
Hacı Mehmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γούφες (οι) 2.780,00
Magrubli Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γούφες (οι) 2.345,00
Magrubli Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γούφες (οι) 545,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 70 1.571,50 12.315,00
002   γη με βλάστηση 29 121,50 4.775,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 29 121,50 4.775,00
004   βαμβάκι 18 110,00 4.400,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 18 110,00 4.400,00
006   δημητριακά 11 11,50 375,00
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 11 11,50 375,00
008   άλλη χρήση γης 17 17,00 170,00
009   αλώνι (harman) 17 17,00 170,00
010   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 24 1.433,00 7.370,00
011   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 24 1.433,00 7.370,00
012   άγονο (kıraç) 1 70,00 355,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 13 72 720,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 13 72 720,00
003   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 3 10 100,00
004   ελιά (zeytun 2) 1 18 180,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 9 44 440,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 31 51 5.815,00
002   σπίτι (hane) 29 29 5.705,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 22 110,00
004   κυψέλη (ari kovani) 2 22 110,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 25 430 5.179,00
002   πρόβατα (agnam) 10 413 3.304,00
003   άλογο (bargi̇r) 4 4 800,00
004   φοράδα (kisrak) 4 4 800,00
005   αγελάδα (inek) 10 12 950,00
006   δαμαλάκι (dana) 4 5 250,00
007   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 4 5 250,00
008   βόδι (öküz) 1 1 125,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Γούφες (οι). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5711/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό