Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5712
UUID βάσης δεδομένων: 71e7980c-1ed2-41a4-894a-77aad244b1ca
Όνομα: Κνώδαρα (τα)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Konedra
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Knodara
Κνώδαρα (τα)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Knodara
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 38.963,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
13.545,0 360,0 8.850,0 16.208,0
34,8% 0,9% 22,7% 41,6%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
39,00
2.171,00
1,8%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
40,00
2.398,00
1,7%
Καζάς Μεσαορίας:
40,00
2.402,00
1,7%
Καζάς Μεσαορίας:
92,00
4.064,00
2,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
2.165,00
114.431,13
1,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
13.545,00
1.375.343,50
1,0%
Καζάς Μεσαορίας:
15,00
442,00
3,4%
Καζάς Μεσαορίας:
42,00
2.382,00
1,8%
Καζάς Μεσαορίας:
36,00
5.906,00
0,6%
Καζάς Μεσαορίας:
42,00
3.048,00
1,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
360,00
66.731,00
0,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
8.850,00
547.867,00
1,6%
Καζάς Μεσαορίας:
62,00
2.678,00
2,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
820,00
48.509,00
1,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
16.208,00
807.336,00
2,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
38.963,00
2.797.277,50
1,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Devecioğlu İsmail
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κνώδαρα (τα) 1.210,00
Hasan γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κνώδαρα (τα) 100,00
Mehmed γιος του Hasan
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κνώδαρα (τα) 810,00
Ali γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κνώδαρα (τα) 210,00
Mustafa γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κνώδαρα (τα) 485,00
Ali γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κνώδαρα (τα) 100,00
Mustafa γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κνώδαρα (τα) 330,00
Ali γιος του βοσκού İsmail
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κνώδαρα (τα) 165,00
Çavuşoğlu Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κνώδαρα (τα) 1.545,00
Abdullah γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κνώδαρα (τα) 935,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 92 2.165,00 13.545,00
002   γη με βλάστηση 39 166,00 3.430,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 39 166,00 3.430,00
004   βαμβάκι 23 147,00 3.040,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 23 147,00 3.040,00
006   αμπέλι 1 2,00 40,00
007   αμπέλι (bağ) 1 2,00 40,00
008   δημητριακά 15 17,00 350,00
009   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 15 17,00 350,00
010   άλλη χρήση γης 19 18,00 210,00
011   αλώνι (harman) 19 18,00 210,00
012   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 34 1.981,00 9.905,00
013   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 34 1.981,00 9.905,00
014   άγονο (kıraç) 1 9,00 45,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 15 36 360,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 15 36 360,00
003   πεδινή (ήμερη) ελιά (ova zeytuni) 1 5 50,00
004   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 2 2 20,00
005   ελιά (zeytun 2) 3 5 50,00
006   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 9 24 240,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 42 42 8.850,00
002   σπίτι (hane) 39 39 8.695,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 250,00
004   αγροτικά κτήρια 2 2 150,00
005   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
006   μάντρα και οντάς (mandıra ve oda) 1 1 100,00
007   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 1 5,00
008   κυψέλη (ari kovani) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 37 795 9.958,00
002   πρόβατα (agnam) 17 766 6.128,00
003   άλογο (bargi̇r) 6 11 1.450,00
004   φοράδα (kisrak) 6 11 1.450,00
005   φοράδα και πουλάρι (kisrak ve tay) 5 10 1.250,00
006   αγελάδα (inek) 9 13 1.150,00
007   δαμαλάκι (dana) 1 1 50,00
008   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 50,00
009   αγελάδα και μοσχαράκι (inek ve buzaği) 3 7 600,00
010   μουλάρι (katir) 5 5 1.230,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κνώδαρα (τα). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5712/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό