Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5714
UUID βάσης δεδομένων: 6676627a-bf31-4df9-9814-ab8fa63e3e86
Όνομα: Κιάδος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Çatoz
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kiados
Κιάδος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Chatos
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 39.363,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
13.115,0 960,0 10.940,0 14.348,0
33,3% 2,4% 27,8% 36,5%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
48,00
2.171,00
2,2%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
54,00
2.398,00
2,3%
Καζάς Μεσαορίας:
54,00
2.402,00
2,2%
Καζάς Μεσαορίας:
93,00
4.064,00
2,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
2.180,00
114.431,13
1,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
13.115,00
1.375.343,50
1,0%
Καζάς Μεσαορίας:
19,00
442,00
4,3%
Καζάς Μεσαορίας:
49,00
2.382,00
2,1%
Καζάς Μεσαορίας:
74,00
5.906,00
1,3%
Καζάς Μεσαορίας:
58,00
3.048,00
1,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
960,00
66.731,00
1,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
10.940,00
547.867,00
2,0%
Καζάς Μεσαορίας:
70,00
2.678,00
2,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
840,00
48.509,00
1,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
14.348,00
807.336,00
1,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
39.363,00
2.797.277,50
1,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μουλλάς (ιεροδιδάσκαλος) Ahmed γιος του Hacı Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κιάδος 1.245,00
Κουρέας Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κιάδος 1.040,00
Mehmed γιος του İsmail
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κιάδος 528,33
Hüseyin γιος του İsmail
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κιάδος 278,33
Ali γιος του İsmail
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κιάδος 278,33
Karbaslıoğlu Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κιάδος 815,00
Hasan Bayrakdar
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κιάδος 1.895,00
Ali γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κιάδος 860,00
Rüstem Bayrakdar
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κιάδος 960,00
Salih γιος του Halil
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κιάδος 659,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 93 2.180,00 13.115,00
002   γη με βλάστηση 35 207,00 3.155,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 35 207,00 3.155,00
004   βαμβάκι 31 199,00 2.995,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 31 199,00 2.995,00
006   δημητριακά 4 8,00 160,00
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 4 8,00 160,00
008   άλλη χρήση γης 20 20,00 200,00
009   αλώνι (harman) 20 20,00 200,00
010   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 38 1.953,00 9.760,00
011   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 38 1.953,00 9.760,00
012   άγονο (kıraç) 1 14,00 70,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 19 74 960,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 14 62 900,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 6 38 450,00
004   ελιά (zeytun 2) 2 6 90,00
005   πεδινή ελιά (ovada zeytun 2) 1 5 100,00
006   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 5 13 260,00
007   συκιές 1 3 15,00
008   συκιές (incir eşcarı) 1 3 15,00
009   χαρουπιές 4 9 45,00
010   χαρουπιά (harub 2) 2 6 30,00
011   χαρουπιές (harub eşcarı) 2 3 15,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 49 58 10.940,00
002   σπίτι (hane) 45 45 10.810,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 4 13 130,00
004   κυψέλη (ari kovani) 4 13 130,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 47 816 8.573,00
002   πρόβατα (agnam) 29 793 6.368,00
003   άλογο (bargi̇r) 2 3 400,00
004   άλογο και φοράδα (bargir ve kısrak) 1 2 250,00
005   αγελάδα (inek) 11 15 730,00
006   δαμαλάκι (dana) 7 8 355,00
007   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 7 8 355,00
008   αγελάδα και μοσχαράκι (inek ve buzaği) 2 4 200,00
009   μη εξημερωμένη αγελάδα (yabani inek) 1 1 25,00
010   μουλάρι (katir) 2 2 700,00
011   βόδι (öküz) 3 3 375,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 15, 2020, 6:57 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κιάδος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5714/ στις 24/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό