Όνομα: Βιτσάδα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Vicade
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Vitsada
Βιτσάδα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Vitsada
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 10.381,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
3.470,0 245,0 2.655,0 4.211,0
33,4% 2,4% 25,6% 40,6%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
26,00
2.171,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
28,00
2.398,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
82,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
51,00
4.064,00
1,3%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Μεσαορίας:
723,50
60.201,63
1,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
3.470,00
785.033,00
0,4%
Καζάς Μεσαορίας:
3,00
442,00
0,7%
Καζάς Μεσαορίας:
29,00
2.382,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
23,00
4.050,00
0,6%
Καζάς Μεσαορίας:
16,00
752,00
2,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
245,00
48.731,00
0,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
2.655,00
258.767,00
1,0%
Καζάς Μεσαορίας:
41,00
2.678,00
1,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
407,00
34.250,00
1,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
4.211,00
402.846,00
1,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
10.381,00
1.487.147,00
0,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Binbaşı? Osman
Βιτσάδα 235,00
Εκ των κατοίκων της Λευκωσίας Ali Efendi
Βιτσάδα 1.460,00
Osman γιος του Hacı Ahmed
Βιτσάδα 330,00
Εκ των κατοίκων της Λευκωσίας Adem Efendi
Βιτσάδα 1.007,50
Παιδί του 'Ömer
Βιτσάδα 342,50
'Ömer
Βιτσάδα 0,00
Halil
Βιτσάδα 150,00
Ιμάμης Hasan Efendi
Βιτσάδα 3.005,00
İbrahim Çavuş
Βιτσάδα 1.370,00
Bilal Arab
Βιτσάδα 150,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 51 741,50 4.255,00
002   γη με βλάστηση 18 60,50 1.225,00
003   17 52,50 1.065,00
004   1 0,50 25,00
005   λαχανόκηπος (sebze bağçe) 1 0,50 25,00
006   βαμβάκι 16 52,00 1.040,00
007   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 16 52,00 1.040,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 8,00 160,00
009   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarla) 1 8,00 160,00
010   12 1,00 35,00
011   αλώνι (harman) 11 1,00 10,00
012   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0,00 25,00
013   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 21 680,00 2.995,00
014   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 21 680,00 2.995,00
015   άγονο (kıraç) 1 60,00 300,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 3 23 245,00
002   ελιές 3 23 245,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 2 22 230,00
004   ελιά (zeytun 2) 1 1 15,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 29 16 2.655,00
002   σπίτι (hane) 26 1 2.505,00
003   3 15 150,00
004   κυψέλη (ari kovani) 3 15 150,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 41 416 4.986,00
002   πρόβατα (agnam) 17 392 3.136,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 2 200,00
004   φοράδα (kisrak) 1 2 200,00
005   φοράδα και πουλάρι (kisrak ve tay) 1 2 200,00
006   αγελάδα (inek) 6 6 400,00
007   δαμαλάκι (dana) 1 1 75,00
008   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 75,00
009   αγελάδα και μοσχαράκι (inek ve buzaği) 2 2 100,00
010   μουλάρι (katir) 2 1 500,00
011   βόδι (öküz) 15 15 750,00
012   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 15 15 750,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 5, 2020, 3:51 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Βιτσάδα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5715/ στις 02/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό