Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5715
UUID βάσης δεδομένων: 52d43618-6a38-48dd-bb4f-ec1e6975ac34
Όνομα: Βιτσάδα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Vicade
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Vitsada
Βιτσάδα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Vitsada
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 25.336,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
8.020,0 245,0 7.085,0 9.986,0
31,7% 1,0% 28,0% 39,4%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
26,00
2.171,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
28,00
2.398,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
28,00
2.402,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
51,00
4.064,00
1,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
1.268,50
114.431,13
1,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
8.020,00
1.375.343,50
0,6%
Καζάς Μεσαορίας:
3,00
442,00
0,7%
Καζάς Μεσαορίας:
29,00
2.382,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
23,00
5.906,00
0,4%
Καζάς Μεσαορίας:
41,00
3.048,00
1,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
245,00
66.731,00
0,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
7.085,00
547.867,00
1,3%
Καζάς Μεσαορίας:
41,00
2.678,00
1,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
558,00
48.509,00
1,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
9.986,00
807.336,00
1,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
25.336,00
2.797.277,50
0,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Binbaşı? Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βιτσάδα 235,00
Εκ των κατοίκων της Λευκωσίας Ali Efendi
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βιτσάδα 1.460,00
Osman γιος του Hacı Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βιτσάδα 330,00
Εκ των κατοίκων της Λευκωσίας Adem Efendi
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βιτσάδα 1.007,50
Παιδί του 'Ömer
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βιτσάδα 342,50
'Ömer
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βιτσάδα 0,00
Halil
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βιτσάδα 150,00
Ιμάμης Hasan Efendi
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βιτσάδα 3.005,00
İbrahim Çavuş
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βιτσάδα 1.370,00
Bilal Arab
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βιτσάδα 150,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 51 1.268,50 8.020,00
002   γη με βλάστηση 18 132,50 2.665,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 17 124,50 2.505,00
004   λαχανικό 1 0,50 25,00
005   λαχανόκηπος (sebze bağçe) 1 0,50 25,00
006   βαμβάκι 16 124,00 2.480,00
007   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 16 124,00 2.480,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 8,00 160,00
009   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarla) 1 8,00 160,00
010   άλλη χρήση γης 12 11,00 135,00
011   αλώνι (harman) 11 11,00 110,00
012   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0,00 25,00
013   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 21 1.125,00 5.220,00
014   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 21 1.125,00 5.220,00
015   άγονο (kıraç) 1 60,00 300,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 3 23 245,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 3 23 245,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 2 22 230,00
004   ελιά (zeytun 2) 1 1 15,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 29 41 7.085,00
002   σπίτι (hane) 26 26 6.935,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 3 15 150,00
004   κυψέλη (ari kovani) 3 15 150,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 26 531 5.986,00
002   πρόβατα (agnam) 17 517 4.136,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 2 200,00
004   φοράδα (kisrak) 1 2 200,00
005   φοράδα και πουλάρι (kisrak ve tay) 1 2 200,00
006   αγελάδα (inek) 6 10 650,00
007   δαμαλάκι (dana) 1 1 75,00
008   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 75,00
009   αγελάδα και μοσχαράκι (inek ve buzaği) 2 4 200,00
010   μουλάρι (katir) 2 2 1.000,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 5, 2020, 3:51 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Βιτσάδα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5715/ στις 21/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό