Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5716
UUID βάσης δεδομένων: 0f989721-39cd-485c-8b7a-5a996e2e977c
Όνομα: Κορνόκηπος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Gorneç
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kornokipos
Κορνόκηπος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kornokipos Keurnech
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 14.065,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
3.500,0 2.020,0 4.750,0 3.795,0
24,9% 14,4% 33,8% 27,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
22,00
2.171,00
1,0%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
20,00
2.398,00
0,8%
Καζάς Μεσαορίας:
20,00
2.402,00
0,8%
Καζάς Μεσαορίας:
22,00
4.064,00
0,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
559,50
114.431,13
0,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
3.500,00
1.375.343,50
0,3%
Καζάς Μεσαορίας:
11,00
442,00
2,5%
Καζάς Μεσαορίας:
21,00
2.382,00
0,9%
Καζάς Μεσαορίας:
143,00
5.906,00
2,4%
Καζάς Μεσαορίας:
25,00
3.048,00
0,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
2.020,00
66.731,00
3,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
4.750,00
547.867,00
0,9%
Καζάς Μεσαορίας:
21,00
2.678,00
0,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
236,00
48.509,00
0,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
3.795,00
807.336,00
0,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
14.065,00
2.797.277,50
0,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hacı Halil
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κορνόκηπος 835,00
Süleyman γιος του Hacı İsmail
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κορνόκηπος 1.065,00
Salih γιος του Hacı Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κορνόκηπος 445,00
Hüseyin γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κορνόκηπος 460,00
İsmail γιος του Hacı Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κορνόκηπος 1.920,00
Ιμάμης Hacı Efendi
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κορνόκηπος 440,00
Salih γιος του Abdülcelil
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κορνόκηπος 470,00
Mehmed γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κορνόκηπος 790,00
Mehmed γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κορνόκηπος 735,00
Mehmed γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κορνόκηπος 680,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 22 559,50 3.500,00
002   γη με βλάστηση 3 1,50 300,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,50 250,00
004   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 1 0,50 250,00
005   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 1,00 50,00
006   λαχανικό 2 1,00 50,00
007   λαχανόκηπος (sebze bağçe) 2 1,00 50,00
008   άλλη χρήση γης 7 4,00 115,00
009   αλώνι (harman) 4 4,00 40,00
010   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 3 0,00 75,00
011   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 12 554,00 3.085,00
012   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 12 554,00 3.085,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 11 143 2.020,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 11 143 2.020,00
003   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 4 50 750,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 6 78 1.045,00
005   ελιά (zeytun 2) 1 15 225,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 21 25 4.750,00
002   σπίτι (hane) 20 20 4.700,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 5 50,00
004   κυψέλη (ari kovani) 1 5 50,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 16 219 2.245,00
002   πρόβατα (agnam) 11 195 1.560,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 1 150,00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 150,00
005   βόδι (öküz) 3 3 375,00
006   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 20 160,00
007   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 20 160,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 5, 2020, 4:04 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κορνόκηπος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5716/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό