Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5719
UUID βάσης δεδομένων: 215c8608-d5ee-4b83-8e6b-55085bedede0
Όνομα: Αγγαστίνα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Ankastina
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Angastina
Αγγαστίνα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Angastina
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 45.431,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
24.175,0 170,0 10.207,0 10.879,0
53,2% 0,4% 22,5% 23,9%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
42,00
2.171,00
1,9%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
46,00
2.398,00
1,9%
Καζάς Μεσαορίας:
46,00
2.402,00
1,9%
Καζάς Μεσαορίας:
94,00
4.064,00
2,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
2.139,50
114.431,13
1,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
24.175,00
1.375.343,50
1,8%
Καζάς Μεσαορίας:
2,00
442,00
0,5%
Καζάς Μεσαορίας:
48,00
2.382,00
2,0%
Καζάς Μεσαορίας:
17,00
5.906,00
0,3%
Καζάς Μεσαορίας:
54,00
3.048,00
1,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
170,00
66.731,00
0,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
10.207,00
547.867,00
1,9%
Καζάς Μεσαορίας:
65,00
2.678,00
2,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
605,00
48.509,00
1,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
10.879,00
807.336,00
1,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
45.431,00
2.797.277,50
1,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γυναίκα του İsmail γιου του İsmail
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγγαστίνα 100,00
İsmail γιος του İsmail
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγγαστίνα 1.315,00
Porto Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγγαστίνα 1.200,00
Mehmed γιος του İsmail
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγγαστίνα 1.555,00
Emir Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγγαστίνα 1.180,00
Hasan γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγγαστίνα 935,00
Ahmed γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγγαστίνα 585,00
Ahmed γιος του Beşir
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγγαστίνα 480,00
Hasan γιος του Mahmud
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγγαστίνα 1.310,00
Ahmed γιος του Mahmud
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγγαστίνα 420,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 94 2.139,50 24.175,00
002   γη με βλάστηση 31 169,50 4.295,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 25 141,50 3.295,00
004   βαμβάκι 23 140,00 3.250,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 23 140,00 3.250,00
006   αμπέλι 1 0,50 15,00
007   αμπέλι (bağ) 1 0,50 15,00
008   δημητριακά 1 1,00 30,00
009   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 1,00 30,00
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 6 28,00 1.000,00
011   αγροτεμάχιο (tarla) 2 22,00 400,00
012   κήπος με φρούτα (meyve bahçesi) 4 6,00 600,00
013   άλλη χρήση γης 23 23,00 460,00
014   αλώνι (harman) 23 23,00 460,00
015   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 40 1.947,00 19.420,00
016   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 40 1.947,00 19.420,00
017   άγονο (kıraç) 3 200,00 2.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 17 170,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 2 17 170,00
003   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 1 12 120,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 5 50,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 48 54 10.207,00
002   σπίτι (hane) 44 44 10.152,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 100,00
004   κτήριο προορισμένα για ζώα 4 10 55,00
005   κυψέλη (ari kovani) 4 10 55,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 49 589 6.879,00
002   πρόβατα (agnam) 27 563 4.504,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 1 200,00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
005   αγελάδα (inek) 16 20 1.250,00
006   δαμαλάκι (dana) 11 15 750,00
007   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 11 15 750,00
008   μουλάρι (katir) 1 1 300,00
009   βόδι (öküz) 4 4 625,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 15, 2020, 6:55 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αγγαστίνα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5719/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό