Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5721
UUID βάσης δεδομένων: fde07ca3-00ed-4141-bf82-30e67c5c8cc3
Όνομα: Κερύνεια
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Girniye
Κατηγορία: πόλη (kasaba-ı nefs)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Keryneia
Κερύνεια
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kerynia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 47.130,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
6.345,0 14.545,0 18.320,0 7.920,0
13,5% 30,9% 38,9% 16,8%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Κερύνεια (Αυτή η εγγραφή) 45.205 95,92%
Θέρμια Termiya 1.925 4,08%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
109,00
1.423,00
7,7%
Καζάς Κερύνειας:
4,00
43,00
9,3%
Καζάς Κερύνειας:
144,00
1.607,00
9,0%
Καζάς Κερύνειας:
150,00
1.643,00
9,1%
Καζάς Κερύνειας:
87,00
2.866,00
3,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κερύνειας:
893,00
30.017,52
3,0%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
6.345,00
611.147,50
1,0%
Καζάς Κερύνειας:
131,00
2.011,00
6,5%
Καζάς Κερύνειας:
127,00
1.713,00
7,4%
Καζάς Κερύνειας:
1.634,00
35.582,00
4,6%
Καζάς Κερύνειας:
126,00
2.345,00
5,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
14.545,00
389.495,00
3,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
18.320,00
263.601,00
6,9%
Καζάς Κερύνειας:
33,00
915,00
3,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
366,00
20.490,00
1,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
7.920,00
287.405,00
2,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
47.130,00
1.551.648,50
3,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Muhammed γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κερύνεια 350,00
Hüseyin γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κερύνεια 150,00
Γυναίκα του Hüseyin γιου του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κερύνεια 80,00
Λοχίας πυροβολικού Salih γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κερύνεια 10,00
Γυναίκα του λοχία πυροβολικού Salih γιου του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κερύνεια 80,00
Salih γιος του Muhammed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κερύνεια 2.870,00
Λοχαγός πυροβολικού Muhammed γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κερύνεια 2.510,00
Πυροβολητής Mustafa γιος του Muhammed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κερύνεια 105,00
Λοχίας πυροβολικού Hacı Muhammed γιος του Halil
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κερύνεια 160,00
Δεκανέας πυροβολικού γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κερύνεια 85,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 87 893,00 6.345,00
002   γη με βλάστηση 67 876,50 5.670,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 3 2,00 75,00
004   καλλιέργειες μουριάς 3 2,00 75,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 3 2,00 75,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 57 842,00 4.895,00
007   βαμβάκι 1 10,00 150,00
008   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 10,00 150,00
009   αμπέλι 1 3,00 75,00
010   αμπέλι (bağ) 1 3,00 75,00
011   δημητριακά 54 828,00 4.470,00
012   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 52 823,00 4.370,00
013   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 4,00 80,00
014   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 1 1,00 20,00
015   καλαμιώνας (kamışlık) 1 1,00 200,00
016   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 7 32,50 700,00
017   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 5 21,50 575,00
018   αγροτεμάχιο (tarla) 1 10,00 100,00
019   κήπος με τρεχούμενο νερό (bağçe tarlası ma' ma-yi cari) 1 1,00 25,00
020   άλλη χρήση γης 20 16,50 675,00
021   αλώνι (harman) 7 7,00 140,00
022   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 6 9,50 330,00
023   τρεχούμενο νερό (ma-i cari) 7 0,00 205,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 131 1.634 14.545,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 6 30,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 6 30,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 81 1.154 12.145,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 38 591 5.915,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 42 503 5.030,00
007   ελιά (zeytun 2) 1 60 1.200,00
008   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 12 56 280,00
009   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 12 56 280,00
010   χαρουπιές 37 418 2.090,00
011   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 37 418 2.090,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 127 126 18.320,00
002   σπίτι (hane) 110 110 12.420,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 170,00
004   κατάστημα/αποθήκη (dükkan) 9 9 1.850,00
005   βακουφικό κατάστημα (vakıf dükkan) 7 7 1.450,00
006   αγροτικά κτήρια 1 1 50,00
007   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
008   χαμάμ (hamam) 1 1 2.500,00
009   βακουφικό χαμάμ (vakıf hamam) 1 1 2.500,00
010   αποθήκη (mahzen) 1 1 250,00
011   κατάστημα (mağaza) 1 1 250,00
012   Μύλοι 5 4 1.250,00
013   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 5 4 1.250,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 22 355 5.170,00
002   αγελάδα (inek) 6 6 600,00
003   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 100,00
004   μουλάρι (katir) 2 2 850,00
005   αίγες (keçi̇) 7 340 2.720,00
006   βόδι (öküz) 7 7 1.000,00
Τελευταία επεξεργασία: Οκτ. 9, 2023, 11:12 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κερύνεια. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5721/ στις 24/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό