Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5724
UUID βάσης δεδομένων: d85de885-6135-43b7-a68c-d21d8c225377
Όνομα: Τέμπλος (το)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Temlos
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Templos
Τέμπλος (το)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Templos
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 14.112,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.652,5 6.695,0 2.260,0 3.505,0
11,7% 47,4% 16,0% 24,8%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
10,00
1.423,00
0,7%
Καζάς Κερύνειας:
1,00
43,00
2,3%
Καζάς Κερύνειας:
10,00
1.607,00
0,6%
Καζάς Κερύνειας:
10,00
1.643,00
0,6%
Καζάς Κερύνειας:
13,00
2.866,00
0,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κερύνειας:
296,25
30.017,52
1,0%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
1.652,50
611.147,50
0,3%
Καζάς Κερύνειας:
24,00
2.011,00
1,2%
Καζάς Κερύνειας:
10,00
1.713,00
0,6%
Καζάς Κερύνειας:
598,00
35.582,00
1,7%
Καζάς Κερύνειας:
10,00
2.345,00
0,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
6.695,00
389.495,00
1,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
2.260,00
263.601,00
0,9%
Καζάς Κερύνειας:
8,00
915,00
0,9%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
85,00
20.490,00
0,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
3.505,00
287.405,00
1,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
14.112,50
1.551.648,50
0,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ahmed γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τέμπλος (το) 5.410,00
Γυναίκα του Ahmed γιου του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τέμπλος (το) 1.200,00
'Ömer γιος του Muhammed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τέμπλος (το) 360,00
Tulum Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τέμπλος (το) 1.022,50
Hüseyin γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τέμπλος (το) 505,00
Γυναίκα του Hüseyin γιου του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τέμπλος (το) 150,00
Mehmed γιος του Salih
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τέμπλος (το) 480,00
Κόρη του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τέμπλος (το) 160,00
Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τέμπλος (το) 0,00
Temlos karyesi mescid-i şerifi
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τέμπλος (το) 60,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 13 296,25 1.652,50
002   γη με βλάστηση 12 295,25 1.632,50
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 11 270,25 1.507,50
004   αμπέλι 1 0,50 12,50
005   αμπέλι (bağ) 1 0,50 12,50
006   δημητριακά 10 269,75 1.495,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 8 261,00 1.305,00
008   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 2 8,75 190,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 25,00 125,00
010   αγροτεμάχιο (tarla) 1 25,00 125,00
011   άλλη χρήση γης 1 1,00 20,00
012   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 24 598 6.695,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 15 381 5.110,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 6 66 810,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 9 315 4.300,00
005   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 2 10,00
006   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 2 10,00
007   χαρουπιές 7 215 1.575,00
008   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 7 215 1.575,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 10 10 2.260,00
002   σπίτι (hane) 8 8 1.860,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 180,00
004   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 1 1 900,00
005   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
006   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
007   Μύλοι 1 1 300,00
008   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 6 83 3.005,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 1 250,00
003   φοράδα (kisrak) 1 1 250,00
004   καμήλα (deve) 1 4 1.200,00
005   αγελάδα (inek) 1 4 120,00
006   μη εξημερωμένη αγελάδα (yabani inek) 1 4 120,00
007   αίγες (keçi̇) 1 70 560,00
008   βόδι (öküz) 2 4 875,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούν. 16, 2019, 2:30 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τέμπλος (το). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5724/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό