Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5725
UUID βάσης δεδομένων: 66f81051-cab7-4b02-8d31-c2d8a7164e42
Όνομα: Παλαιόσοφος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Palyosofo
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Palaiosofos
Παλαιόσοφος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Palaeosophos
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 4.825,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.745,0 1.655,0 1.425,0 0,0
36,2% 34,3% 29,5% 0,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
11,00
1.423,00
0,8%
Καζάς Κερύνειας:
0,00
43,00
0,0%
Καζάς Κερύνειας:
12,00
1.607,00
0,7%
Καζάς Κερύνειας:
13,00
1.643,00
0,8%
Καζάς Κερύνειας:
36,00
2.866,00
1,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κερύνειας:
126,75
30.017,52
0,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
1.745,00
611.147,50
0,3%
Καζάς Κερύνειας:
26,00
2.011,00
1,3%
Καζάς Κερύνειας:
13,00
1.713,00
0,8%
Καζάς Κερύνειας:
182,00
35.582,00
0,5%
Καζάς Κερύνειας:
15,00
2.345,00
0,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
1.655,00
389.495,00
0,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
1.425,00
263.601,00
0,5%
Καζάς Κερύνειας:
0,00
915,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
0,00
20.490,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
0,00
287.405,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
4.825,00
1.551.648,50
0,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Κυριάκος γιος του Λουτσιά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλαιόσοφος 1.220,00
Χριστόδουλος γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλαιόσοφος 280,00
Κυριάκος γιος του Γιάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλαιόσοφος 162,50
Κουμής γιος του Φραντζέσκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλαιόσοφος 587,50
Πετρής γιος του Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλαιόσοφος 370,00
Χαράλαμπος γιος του Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλαιόσοφος 260,00
Χριστοφής γιος του Φίλιππου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλαιόσοφος 265,00
Λούτσιος γιος του Φίλιππου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλαιόσοφος 295,00
Αναστάσης γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλαιόσοφος 430,00
Παυλής γιος του Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλαιόσοφος 200,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 36 126,75 1.745,00
002   γη με βλάστηση 22 52,75 695,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 5 2,25 105,00
004   καλλιέργειες μουριάς 4 1,75 55,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 4 1,75 55,00
006   καλλιέργειες λεμονιάς 1 0,50 50,00
007   λεμονόκηπος (limon bağçesi) 1 0,50 50,00
008   μη δενδρώδης καλλιέργεια 15 49,50 562,50
009   λαχανικό 2 1,00 50,00
010   πλούσιος κήπος (mamur bağçe) 2 1,00 50,00
011   αμπέλι 5 3,50 212,50
012   νεαρό αμπέλι (fidan bağ) 3 2,00 150,00
013   αμπελώνας (bağ yeri) 1 1,00 50,00
014   νέος αμπελώνας (cedid bağ) 1 0,50 12,50
015   δημητριακά 8 45,00 300,00
016   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 8 45,00 300,00
017   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 1,00 27,50
018   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 2 1,00 27,50
019   άλλη χρήση γης 14 74,00 1.050,00
020   αλώνι (harman) 3 3,00 60,00
021   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 11 71,00 990,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 26 182 1.655,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 12 129 1.390,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 11 119 1.190,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 10 200,00
005   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 4 4 20,00
006   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 1 5,00
007   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 3 3 15,00
008   χαρουπιές 10 49 245,00
009   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 10 49 245,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 13 15 1.425,00
002   σπίτι (hane) 11 11 1.060,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 3 15,00
004   κυψέλη (ari kovani) 1 3 15,00
005   Μύλοι 1 1 350,00
006   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 350,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Ιούν. 16, 2019, 2:44 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Παλαιόσοφος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5725/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό