Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5726
UUID βάσης δεδομένων: da926afe-20ee-44fd-9e92-b2c7b941aa3e
Όνομα: Κάρμι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Karmi ve Tirmişa
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Karmi
Κάρμι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Karmi
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 74.940,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
6.685,0 55.230,0 6.670,0 6.355,0
8,9% 73,7% 8,9% 8,5%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
40,00
1.423,00
2,8%
Καζάς Κερύνειας:
2,00
43,00
4,7%
Καζάς Κερύνειας:
45,00
1.607,00
2,8%
Καζάς Κερύνειας:
45,00
1.643,00
2,7%
Καζάς Κερύνειας:
81,00
2.866,00
2,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κερύνειας:
643,50
30.017,52
2,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
6.685,00
611.147,50
1,1%
Καζάς Κερύνειας:
99,00
2.011,00
4,9%
Καζάς Κερύνειας:
55,00
1.713,00
3,2%
Καζάς Κερύνειας:
3.699,00
35.582,00
10,4%
Καζάς Κερύνειας:
87,00
2.345,00
3,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
55.230,00
389.495,00
14,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
6.670,00
263.601,00
2,5%
Καζάς Κερύνειας:
26,00
915,00
2,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
405,00
20.490,00
2,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
6.355,00
287.405,00
2,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
74.940,00
1.551.648,50
4,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hüseyin γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάρμι 620,00
Μητέρα του Hüseyin γιου του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάρμι 140,00
Osman γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάρμι 1.850,00
Ahmed γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάρμι 20,00
Γυναίκα του Ahmed γιου του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάρμι 80,00
Muhammed γιος του Mafi
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάρμι 800,00
Halil γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάρμι 200,00
Hacı Mustafa Efendi γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάρμι 800,00
Χριστόδουλος γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάρμι 396,00
Χριστόδουλος γιος του Παύλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάρμι 760,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 81 643,50 6.685,00
002   γη με βλάστηση 61 609,50 6.295,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 11 11,00 520,00
004   καλλιέργειες μουριάς 11 11,00 520,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 11 11,00 520,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 42 531,00 4.995,00
007   αμπέλι 20 35,00 1.400,00
008   νεαρό αμπέλι (fidan bağ) 8 8,50 345,00
009   νέος αμπελώνας (cedid bağ) 9 17,00 660,00
010   αμπέλι (bağ) 3 9,50 395,00
011   δημητριακά 22 496,00 3.595,00
012   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 20 495,00 3.570,00
013   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 0,50 10,00
014   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 1 0,50 15,00
015   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 8 67,50 780,00
016   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 7 7,50 300,00
017   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 1 60,00 480,00
018   άλλη χρήση γης 20 34,00 390,00
019   αλώνι (harman) 14 14,00 280,00
020   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 6 20,00 110,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 99 3.699 55.230,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 6 31 645,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 6 31 645,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 58 3.055 51.520,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 19 698 6.980,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 39 2.357 44.540,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 6 7 35,00
008   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 3 15,00
009   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 4 4 20,00
010   χαρουπιές 29 606 3.030,00
011   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 29 606 3.030,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 55 87 6.670,00
002   σπίτι (hane) 37 37 4.640,00
003   αγροτικά κτήρια 3 3 280,00
004   μάντρα (mandıra) 3 3 280,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 6 38 190,00
006   κυψέλη (ari kovani) 6 38 190,00
007   Μύλοι 9 9 1.560,00
008   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 9 9 1.560,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 24 403 5.855,00
002   άλογο (bargi̇r) 3 3 600,00
003   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
004   αγελάδα (inek) 8 8 925,00
005   δαμαλάκι (dana) 1 1 25,00
006   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 25,00
007   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 2 2 400,00
008   μουλάρι (katir) 1 1 500,00
009   αίγες (keçi̇) 6 385 3.080,00
010   βόδι (öküz) 6 6 750,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούν. 16, 2019, 3:29 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κάρμι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5726/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό