Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5727
UUID βάσης δεδομένων: e23c0ef5-8115-445c-9dd8-14260e5bddda
Όνομα: Ελιά (Κερύνειας)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Elya ve İfteriha
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Elia (Keryneias)
Ελιά (Κερύνειας)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Elaea
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 16.075,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
3.690,0 10.405,0 1.030,0 950,0
23,0% 64,7% 6,4% 5,9%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
7,00
1.423,00
0,5%
Καζάς Κερύνειας:
0,00
43,00
0,0%
Καζάς Κερύνειας:
9,00
1.607,00
0,6%
Καζάς Κερύνειας:
9,00
1.643,00
0,5%
Καζάς Κερύνειας:
23,00
2.866,00
0,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κερύνειας:
330,00
30.017,52
1,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
3.690,00
611.147,50
0,6%
Καζάς Κερύνειας:
17,00
2.011,00
0,8%
Καζάς Κερύνειας:
10,00
1.713,00
0,6%
Καζάς Κερύνειας:
780,00
35.582,00
2,2%
Καζάς Κερύνειας:
19,00
2.345,00
0,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
10.405,00
389.495,00
2,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
1.030,00
263.601,00
0,4%
Καζάς Κερύνειας:
6,00
915,00
0,7%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
6,00
20.490,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
950,00
287.405,00
0,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
16.075,00
1.551.648,50
1,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μαρκαντώνης γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ελιά (Κερύνειας) 7.260,00
Μιχαήλ γιος του Μαρκαντώνη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ελιά (Κερύνειας) 1.070,00
Γυναίκα του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ελιά (Κερύνειας) 485,00
Νικόλας
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ελιά (Κερύνειας) 0,00
Χαράλαμπος γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ελιά (Κερύνειας) 1.555,00
Νικόλας γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ελιά (Κερύνειας) 1.420,00
Νικόλας γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ελιά (Κερύνειας) 3.280,00
Κόρη του Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ελιά (Κερύνειας) 1.305,00
Πιερής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ελιά (Κερύνειας) 0,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 23 330,00 3.690,00
002   γη με βλάστηση 16 231,00 2.840,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 5 6,00 260,00
004   καλλιέργειες μουριάς 5 6,00 260,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 5 6,00 260,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 11 225,00 2.580,00
007   αμπέλι 6 20,00 800,00
008   νεαρό αμπέλι (fidan bağ) 1 5,00 200,00
009   νέος αμπελώνας (cedid bağ) 2 4,00 160,00
010   αμπέλι (bağ) 3 11,00 440,00
011   δημητριακά 5 205,00 1.780,00
012   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 5 205,00 1.780,00
013   άλλη χρήση γης 7 99,00 850,00
014   αλώνι (harman) 3 3,00 60,00
015   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 4 96,00 790,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 17 780 10.405,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 2 2 10,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 2 2 10,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 8 577 9.390,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 5 317 4.190,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 3 260 5.200,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 3 15,00
008   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 3 15,00
009   χαρουπιές 5 198 990,00
010   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 5 198 990,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 10 19 1.030,00
002   σπίτι (hane) 7 7 680,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 10 50,00
004   κυψέλη (ari kovani) 1 10 50,00
005   Μύλοι 2 2 300,00
006   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 2 2 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 4 4 450,00
002   αγελάδα (inek) 2 2 200,00
003   βόδι (öküz) 2 2 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούν. 21, 2019, 11:34 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ελιά (Κερύνειας). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5727/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό