Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5728
UUID βάσης δεδομένων: 0eccd88d-ef08-4207-8e2a-10baaa7d021e
Όνομα: Κκιφλίκι της Έλιάς- τό
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Elya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kkifliki tis Elias
Κκιφλίκι της Έλιάς- τό
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Eloea Chiftlik
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 1.080,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
830,0 0,0 250,0 0,0
76,9% 0,0% 23,1% 0,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
0,00
1.423,00
0,0%
Καζάς Κερύνειας:
0,00
43,00
0,0%
Καζάς Κερύνειας:
0,00
1.607,00
0,0%
Καζάς Κερύνειας:
0,00
1.643,00
0,0%
Καζάς Κερύνειας:
4,00
2.866,00
0,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κερύνειας:
157,00
30.017,52
0,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
830,00
611.147,50
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
0,00
2.011,00
0,0%
Καζάς Κερύνειας:
2,00
1.713,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
0,00
35.582,00
0,0%
Καζάς Κερύνειας:
2,00
2.345,00
0,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
0,00
389.495,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
250,00
263.601,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
0,00
915,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
0,00
20.490,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
0,00
287.405,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
1.080,00
1.551.648,50
0,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 4 157,00 830,00
002   γη με βλάστηση 1 5,00 40,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 5,00 40,00
004   δημητριακά 1 5,00 40,00
005   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 5,00 40,00
006   άλλη χρήση γης 3 152,00 790,00
007   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 3 152,00 790,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 2 2 250,00
002   σπίτι (hane) 1 1 100,00
003   Μύλοι 1 1 150,00
004   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 150,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 22, 2019, 9:46 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κκιφλίκι της Έλιάς- τό. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5728/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό