Όνομα: Labta cami
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Cami
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Labta cami
Κατηγορία: μαχαλάς (mahalle)
Διοικητική υπαγωγή: Labta
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 159,725.50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
118,074.5 16,260.0 19,370.0 6,021.0
73.9% 10.2% 12.1% 3.8%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Labta:
80.00
562.00
14.2%
Labta:
2.00
9.00
22.2%
Labta:
109.00
623.00
17.5%
Labta:
115.00
638.00
18.0%
Labta:
185.00
1,173.00
15.8%
Γαίες (εμβαδόν)
Labta:
2,354.50
6,849.50
34.4%
Γαίες (αξία)
Labta:
118,074.50
361,326.00
32.7%
Labta:
111.00
811.00
13.7%
Labta:
105.00
643.00
16.3%
Labta:
1,147.00
8,684.00
13.2%
Labta:
108.00
686.00
15.7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Labta:
16,260.00
118,374.00
13.7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Labta:
19,370.00
109,360.00
17.7%
Labta:
30.00
252.00
11.9%
Ζώα (αριθμός)
Labta:
192.00
1,182.00
16.2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Labta:
6,021.00
50,896.00
11.8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Labta:
159,725.50
639,956.00
25.0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ali γιος του Bican
Labta cami 1,410.00
Abdurrahman γιος του Korkud
Labta cami 340.00
Hasan γιος του Hacı İbrahim
Labta cami 1,439.00
Ahmed γιος του μουλλά (ιεροδιδάσκαλου) Ali
Labta cami 2,030.00
Καρά Muhammed γιος του Korkud
Labta cami 589.00
Ali γιος του Korkud
Labta cami 100.00
Ali γιος του Süleyman
Labta cami 80.00
Süleyman γιος του İsmail
Labta cami 787.00
Ali γιος του İsmail
Labta cami 160.00
Mustafa Efendi γιος του Hacı Salih
Labta cami 1,730.00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 185 2,354.50 118,074.50
002   γη με βλάστηση 123 1,795.00 112,096.50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 27 20.00 990.00
004   καλλιέργειες μουριάς 26 19.00 940.00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 26 19.00 940.00
006   καλλιέργειες ελιάς 1 1.00 50.00
007   ελαιώνας (zeytun bağçesi) 1 1.00 50.00
008   50 659.50 5,698.50
009   5 2.50 120.00
010   καλλιεργήσιμο περιβόλι/κήπος (mamur bağçe) 5 2.50 120.00
011   αμπέλι 7 11.00 550.00
012   νεαρό αμπέλι (fidan bağ) 2 1.50 105.00
013   νέος αμπελώνας (cedid bağ) 4 6.50 325.00
014   αμπέλι (bağ) 1 3.00 120.00
015   δημητριακά 38 646.00 5,028.50
016   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 38 646.00 5,028.50
017   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 46 1,115.50 105,408.00
018   βακουφικό αγροτεμάχιο (vakıf tarla) 1 1.00 8.00
019   κήπος (bağçe) 1 1.00 50.00
020   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 43 113.50 5,350.00
021   αγροτεμάχιο (tarla) 1 1,000.00 100,000.00
022   56 456.50 5,463.00
023   αλώνι (harman) 8 8.00 160.00
024   ανεξάρτητη πηγή τρεχούμενου νερού (müstakil ma-i cari) 1 1.00 200.00
025   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 47 447.50 5,103.00
026   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 6 103.00 515.00
027   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 6 103.00 515.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 111 1,147 16,260.00
002   Σύνολο μουριών 8 40 205.00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 8 40 205.00
004   ελιές 75 972 15,380.00
005   δενδρύλλιο ελιάς (fidan-ı zeytun 2) 4 52 1,560.00
006   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 23 427 4,270.00
007   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 48 493 9,550.00
008   Σύνολο αμυγδαλιών 3 11 55.00
009   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 3 11 55.00
010   χαρουπιές 25 124 620.00
011   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 25 124 620.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 105 108 19,370.00
002   σπίτι (hane) 84 84 13,260.00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 4 4 460.00
004   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 7 7 3,230.00
005   κατάστημα (dükkan) 3 3 550.00
006   αγροτικά κτήρια 1 1 100.00
007   μάντρα (mandıra) 1 1 100.00
008   1 4 20.00
009   κυψέλη (ari kovani) 1 4 20.00
010   βοηθητικές κατασκευές 1 1 200.00
011   yaş değirmen 1 1 200.00
012   Μύλοι 15 15 5,240.00
013   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 300.00
014   Νερόμυλοι 14 14 4,940.00
015   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 11 11 3,160.00
016   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (değirmen (muhtemelen su değirmeni, değerinden anlaşılır)) 3 3 1,780.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 30 192 6,021.00
002   πρόβατα (agnam) 5 121 968.00
003   αγελάδα (inek) 8 10 850.00
004   δαμαλάκι (dana) 1 2 100.00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 2 100.00
006   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 100.00
007   μουλάρι (katir) 2 2 1,000.00
008   αίγες (keçi̇) 3 41 328.00
009   βόδι (öküz) 12 18 2,875.00
010   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 5 5 1,250.00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 15, 2021, 9:33 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Labta cami. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5729/ στις 26/06/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό