Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5729
UUID βάσης δεδομένων: 3fa46cc0-a4c0-4454-b00f-815a0352f9b2
Όνομα: Labta cami
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Cami
Κατηγορία: μαχαλάς χωριού (karye - mahalle)
Διοικητική υπαγωγή: Λάπηθος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Labta cami
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 159.725,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
118.074,5 16.260,0 19.370,0 6.021,0
73,9% 10,2% 12,1% 3,8%
Γενικά στατιστικά
Λάπηθος:
80,00
562,00
14,2%
Λάπηθος:
2,00
9,00
22,2%
Λάπηθος:
109,00
623,00
17,5%
Λάπηθος:
115,00
638,00
18,0%
Λάπηθος:
185,00
1.173,00
15,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Λάπηθος:
2.354,50
6.849,50
34,4%
Γαίες (αξία)
Λάπηθος:
118.074,50
361.326,00
32,7%
Λάπηθος:
111,00
811,00
13,7%
Λάπηθος:
105,00
643,00
16,3%
Λάπηθος:
1.147,00
8.684,00
13,2%
Λάπηθος:
108,00
686,00
15,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Λάπηθος:
16.260,00
118.374,00
13,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Λάπηθος:
19.370,00
109.360,00
17,7%
Λάπηθος:
30,00
252,00
11,9%
Ζώα (αριθμός)
Λάπηθος:
192,00
1.182,00
16,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Λάπηθος:
6.021,00
50.896,00
11,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Λάπηθος:
159.725,50
639.956,00
25,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ali γιος του Bican
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Labta cami 1.410,00
Abdurrahman γιος του Korkud
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Labta cami 340,00
Hasan γιος του Hacı İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Labta cami 1.439,00
Ahmed γιος του μουλλά (ιεροδιδάσκαλου) Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Labta cami 2.030,00
Καρά Muhammed γιος του Korkud
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Labta cami 589,00
Ali γιος του Korkud
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Labta cami 100,00
Ali γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Labta cami 80,00
Süleyman γιος του İsmail
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Labta cami 787,00
Ali γιος του İsmail
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Labta cami 160,00
Mustafa Efendi γιος του Hacı Salih
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Labta cami 1.730,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 185 2.354,50 118.074,50
002   γη με βλάστηση 123 1.795,00 112.096,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 27 20,00 990,00
004   καλλιέργειες μουριάς 26 19,00 940,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 26 19,00 940,00
006   καλλιέργειες ελιάς 1 1,00 50,00
007   ελαιώνας (zeytun bağçesi) 1 1,00 50,00
008   μη δενδρώδης καλλιέργεια 50 659,50 5.698,50
009   λαχανικό 5 2,50 120,00
010   πλούσιος κήπος (mamur bağçe) 5 2,50 120,00
011   αμπέλι 7 11,00 550,00
012   νεαρό αμπέλι (fidan bağ) 2 1,50 105,00
013   νέος αμπελώνας (cedid bağ) 4 6,50 325,00
014   αμπέλι (bağ) 1 3,00 120,00
015   δημητριακά 38 646,00 5.028,50
016   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 38 646,00 5.028,50
017   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 46 1.115,50 105.408,00
018   βακουφικό αγροτεμάχιο (vakıf tarla) 1 1,00 8,00
019   κήπος (bağçe) 1 1,00 50,00
020   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 43 113,50 5.350,00
021   αγροτεμάχιο (tarla) 1 1.000,00 100.000,00
022   άλλη χρήση γης 56 456,50 5.463,00
023   αλώνι (harman) 8 8,00 160,00
024   ανεξάρτητη πηγή τρεχούμενου νερού (müstakil ma-i cari) 1 1,00 200,00
025   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 47 447,50 5.103,00
026   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 6 103,00 515,00
027   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 6 103,00 515,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 111 1.147 16.260,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 8 40 205,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 8 40 205,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 75 972 15.380,00
005   δενδρύλλιο ελιάς (fidan-ı zeytun 2) 4 52 1.560,00
006   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 23 427 4.270,00
007   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 48 493 9.550,00
008   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 3 11 55,00
009   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 3 11 55,00
010   χαρουπιές 25 124 620,00
011   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 25 124 620,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 105 108 19.370,00
002   σπίτι (hane) 84 84 13.260,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 4 4 460,00
004   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 7 7 3.230,00
005   κατάστημα/αποθήκη (dükkan) 3 3 550,00
006   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
007   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
008   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 4 20,00
009   κυψέλη (ari kovani) 1 4 20,00
010   βοηθητικές κατασκευές 1 1 200,00
011   καλοκαιρινός νερόμυλος (yaş değirmen) 1 1 200,00
012   Μύλοι 15 15 5.240,00
013   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 300,00
014   Νερόμυλοι 14 14 4.940,00
015   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 11 11 3.160,00
016   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (değirmen (muhtemelen su değirmeni, değerinden anlaşılır)) 3 3 1.780,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 25 187 4.771,00
002   πρόβατα (agnam) 5 121 968,00
003   αγελάδα (inek) 8 10 850,00
004   δαμαλάκι (dana) 1 2 100,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 2 100,00
006   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 100,00
007   μουλάρι (katir) 2 2 1.000,00
008   αίγες (keçi̇) 3 41 328,00
009   βόδι (öküz) 7 13 1.625,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 6, 2023, 7:47 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Labta cami. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5729/ στις 16/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό