Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5732
UUID βάσης δεδομένων: 45d1c937-09c5-43f3-9bd9-ce2eec14ede9
Όνομα: Agia Paraskevi
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Paraskevi
Κατηγορία: μαχαλάς χωριού (karye - mahalle)
Διοικητική υπαγωγή: Λάπηθος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Agia Paraskevi
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 27.673,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
6.064,0 5.771,0 14.040,0 1.798,0
21,9% 20,9% 50,7% 6,5%
Γενικά στατιστικά
Λάπηθος:
73,00
562,00
13,0%
Λάπηθος:
1,00
9,00
11,1%
Λάπηθος:
82,00
623,00
13,2%
Λάπηθος:
85,00
638,00
13,3%
Λάπηθος:
123,00
1.173,00
10,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Λάπηθος:
93,75
6.849,50
1,4%
Γαίες (αξία)
Λάπηθος:
6.064,00
361.326,00
1,7%
Λάπηθος:
115,00
811,00
14,2%
Λάπηθος:
94,00
643,00
14,6%
Λάπηθος:
427,00
8.684,00
4,9%
Λάπηθος:
105,00
686,00
15,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Λάπηθος:
5.771,00
118.374,00
4,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Λάπηθος:
14.040,00
109.360,00
12,8%
Λάπηθος:
14,00
252,00
5,6%
Ζώα (αριθμός)
Λάπηθος:
90,00
1.182,00
7,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Λάπηθος:
1.798,00
50.896,00
3,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Λάπηθος:
27.673,00
639.956,00
4,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Σολωμής γιος του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Agia Paraskevi 330,00
Παναγιώτης γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Agia Paraskevi 210,00
Τζυριάκος γιος του Φίλιππου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Agia Paraskevi 340,00
Μανουήλ γιος του παπά Χατζή Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Agia Paraskevi 361,00
Χριστοφής γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Agia Paraskevi 175,00
Χριστόδουλος γιος του Γαβριήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Agia Paraskevi 720,00
Λευτέρης γιος του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Agia Paraskevi 605,00
Τζυριάκος γιος του Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Agia Paraskevi 1.000,00
Θεοχάρης γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Agia Paraskevi 228,00
Χριστοφής γιος του Πασπαλλά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Agia Paraskevi 1.040,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 123 93,75 6.064,00
002   γη με βλάστηση 84 73,50 4.085,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 27 11,50 1.080,00
004   καλλιέργειες μουριάς 27 11,50 1.080,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 27 11,50 1.080,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 16 41,75 1.160,00
007   δημητριακά 16 41,75 1.160,00
008   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 12 40,00 1.062,50
009   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 1 0,50 60,00
010   αγροτεμάχιο με δημητριακά για ζωοτροφές (hasıl tarla) 3 1,25 37,50
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 41 20,25 1.845,00
012   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 33 16,50 1.495,00
013   μικτός κήπος (mahlut bağçe) 8 3,75 350,00
014   άλλη χρήση γης 35 7,25 1.654,00
015   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 35 7,25 1.654,00
016   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 4 13,00 325,00
017   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 4 13,00 325,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 115 427 5.771,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 11 64 356,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 11 64 356,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 80 301 5.075,00
005   δενδρύλλιο ελιάς (fidan-ı zeytun 2) 1 3 150,00
006   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 2 4 40,00
007   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 31 101 1.075,00
008   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 46 193 3.810,00
009   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 1 5,00
010   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 1 5,00
011   χαρουπιές 23 61 335,00
012   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 23 61 335,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 94 105 14.040,00
002   σπίτι (hane) 73 73 10.495,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 13 65,00
004   κυψέλη (ari kovani) 2 13 65,00
005   Μύλοι 19 19 3.480,00
006   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 300,00
007   Νερόμυλοι 7 7 1.200,00
008   νέος νερόμυλος (cedid su değirmeni) 1 1 100,00
009   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 6 6 1.100,00
010   μύλος (deği̇rmen) 11 11 1.980,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 13 89 1.548,00
002   αγελάδα (inek) 4 4 400,00
003   αίγες (keçi̇) 4 71 568,00
004   βόδι (öküz) 4 4 500,00
005   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 10 80,00
006   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 10 80,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 6, 2023, 7:47 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Agia Paraskevi. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5732/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό