Όνομα: Agia Paraskevi
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Paraskevi
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Agia Paraskevi
Κατηγορία: μαχαλάς (mahalle)
Διοικητική υπαγωγή: Labta
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5.642,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
1.738,0 1.891,0 2.790,0 883,0
30,8% 33,5% 49,5% 15,7%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Labta:
73,00
562,00
13,0%
Labta:
1,00
9,00
11,1%
Labta:
82,00
623,00
13,2%
Labta:
3,00
16,00
18,8%
Labta:
123,00
1.173,00
10,5%
Γαίες (εμβαδόν)
Labta:
37,75
3.785,00
1,0%
Γαίες (αξία)
Labta:
1.738,00
216.696,00
0,8%
Labta:
115,00
811,00
14,2%
Labta:
94,00
643,00
14,6%
Labta:
88,00
3.378,00
2,6%
Labta:
14,00
61,00
23,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Labta:
1.891,00
56.310,00
3,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Labta:
2.790,00
36.675,00
7,6%
Labta:
14,00
252,00
5,6%
Ζώα (αριθμός)
Labta:
52,00
696,00
7,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Labta:
883,00
16.546,00
5,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Labta:
5.642,00
312.202,00
1,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Σολωμής γιος του Νικόλα
Agia Paraskevi 330,00
Παναγιώτης γιος του Χριστόδουλου
Agia Paraskevi 210,00
Τζυριάκος γιος του Φίλιππου
Agia Paraskevi 340,00
Μανουήλ γιος του παπά Χατζή Χριστόδουλου
Agia Paraskevi 361,00
Χριστοφής γιος του Χριστόδουλου
Agia Paraskevi 175,00
Χριστόδουλος γιος του Γαβριήλ
Agia Paraskevi 720,00
Λευτέρης γιος του Νικόλα
Agia Paraskevi 605,00
Τζυριάκος γιος του Δημήτρη
Agia Paraskevi 1.000,00
Θεοχάρης γιος του Γιωρκή
Agia Paraskevi 228,00
Χριστοφής γιος του Πασπαλλά
Agia Paraskevi 1.040,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 123 48,25 2.828,00
002   γη με βλάστηση 84 30,50 1.700,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 27 1,75 295,00
004   καλλιέργειες μουριάς 27 1,75 295,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 27 1,75 295,00
006   16 25,25 810,00
007   δημητριακά 16 25,25 810,00
008   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 12 24,00 712,50
009   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 1 0,50 60,00
010   αγροτεμάχιο με δημητριακά για ζωοτροφές (hasıl tarla) 3 0,75 37,50
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 41 3,50 595,00
012   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 33 1,75 420,00
013   μικτός κήπος (mahlut bağçe) 8 1,75 175,00
014   35 4,75 803,00
015   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 35 4,75 803,00
016   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 4 13,00 325,00
017   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 4 13,00 325,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 115 158 2.521,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 11 20 246,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 11 20 246,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 80 116 2.135,00
005   δενδρύλλιο ελιάς (fidan-ı zeytun 2) 1 3 150,00
006   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 2 4 40,00
007   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 31 29 295,00
008   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 46 80 1.650,00
009   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 1 5,00
010   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 1 5,00
011   χαρουπιές 23 21 135,00
012   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 23 21 135,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 94 18 4.870,00
002   σπίτι (hane) 73 1 2.125,00
003   2 13 65,00
004   κυψέλη (ari kovani) 2 13 65,00
005   Μύλοι 19 4 2.680,00
006   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 300,00
007   Νερόμυλοι 7 2 1.000,00
008   νέος νερόμυλος (cedid su değirmeni) 1 1 100,00
009   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 6 1 900,00
010   μύλος (deği̇rmen) 11 1 1.380,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 14 54 883,00
002   αγελάδα (inek) 4 1 100,00
003   αίγες (keçi̇) 4 41 328,00
004   βόδι (öküz) 5 2 375,00
005   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 1 250,00
006   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 10 80,00
007   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 10 80,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούν. 29, 2019, 10:13 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Agia Paraskevi. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5732/ στις 03/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό