Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5733
UUID βάσης δεδομένων: 3b80265d-9060-4484-aea4-56d76994b775
Όνομα: Ενορία Αγίου Θεοδώρου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Todoro
Κατηγορία: μαχαλάς χωριού (karye - mahalle)
Διοικητική υπαγωγή: Λάπηθος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Agios Theodoros
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 72.355,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
38.370,0 9.775,0 11.135,0 13.075,0
53,0% 13,5% 15,4% 18,1%
Γενικά στατιστικά
Λάπηθος:
94,00
562,00
16,7%
Λάπηθος:
1,00
9,00
11,1%
Λάπηθος:
96,00
623,00
15,4%
Λάπηθος:
96,00
638,00
15,0%
Λάπηθος:
144,00
1.173,00
12,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Λάπηθος:
749,50
6.849,50
10,9%
Γαίες (αξία)
Λάπηθος:
38.370,00
361.326,00
10,6%
Λάπηθος:
137,00
811,00
16,9%
Λάπηθος:
100,00
643,00
15,6%
Λάπηθος:
727,00
8.684,00
8,4%
Λάπηθος:
101,00
686,00
14,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Λάπηθος:
9.775,00
118.374,00
8,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Λάπηθος:
11.135,00
109.360,00
10,2%
Λάπηθος:
72,00
252,00
28,6%
Ζώα (αριθμός)
Λάπηθος:
223,00
1.182,00
18,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Λάπηθος:
13.075,00
50.896,00
25,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Λάπηθος:
72.355,00
639.956,00
11,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χατζή Λουιζής γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ενορία Αγίου Θεοδώρου 2.235,00
Σάββας γιος του Χατζή Λουιζή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ενορία Αγίου Θεοδώρου 345,00
Χριστοφής γιος του Χατζή Λουιζή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ενορία Αγίου Θεοδώρου 340,00
Κυριάκος γιος του Χατζή Λουιζή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ενορία Αγίου Θεοδώρου 380,00
Χαράλαμπος γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ενορία Αγίου Θεοδώρου 810,00
[Ανώνυμος]
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ενορία Αγίου Θεοδώρου 75,00
Χριστοφής γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ενορία Αγίου Θεοδώρου 550,00
Χριστόδουλος γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ενορία Αγίου Θεοδώρου 380,00
Γιωρκής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ενορία Αγίου Θεοδώρου 245,00
Κυριάκος γιος του Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ενορία Αγίου Θεοδώρου 550,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 144 749,50 38.370,00
002   γη με βλάστηση 133 729,50 37.210,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 39 13,00 1.225,00
004   καλλιέργειες μουριάς 39 13,00 1.225,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 38 12,75 1.200,00
006   κήπος με προσμίξεις μουριών (mahlut dut bağçesi) 1 0,25 25,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 58 693,00 33.760,00
008   βαμβάκι 3 21,00 630,00
009   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 3 21,00 630,00
010   αμπέλι 10 25,00 1.230,00
011   νέος αμπελώνας (cedid bağ) 1 5,00 250,00
012   αμπέλι (bağ) 7 16,00 780,00
013   καινούργιος αμπελώνας (bağ-ı cedid) 2 4,00 200,00
014   δημητριακά 45 647,00 31.900,00
015   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 45 647,00 31.900,00
016   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 36 23,50 2.225,00
017   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 35 22,50 2.125,00
018   μικτός κήπος (mahlut bağçe) 1 1,00 100,00
019   άλλη χρήση γης 6 1,00 210,00
020   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
021   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 5 0,00 190,00
022   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 5 19,00 950,00
023   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 5 19,00 950,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 137 727 9.775,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 13 36 335,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 13 36 335,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 93 587 8.920,00
005   δενδρύλλιο ορεινής (άγριας) ελιάς (fidan-ı dağ zeytini) 1 10 100,00
006   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 7 48 480,00
007   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 24 224 2.240,00
008   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 60 255 5.100,00
009   ελιά (zeytun 2) 1 50 1.000,00
010   χαρουπιές 31 104 520,00
011   δενδρύλλιο χαρουπιάς (fidan-ı harub) 1 10 50,00
012   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 30 94 470,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 100 101 11.135,00
002   σπίτι (hane) 90 90 9.890,00
003   αγροτικά κτήρια 3 3 185,00
004   μάντρα (mandıra) 3 3 185,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 2 10,00
006   κυψέλη (ari kovani) 1 2 10,00
007   Μύλοι 6 6 1.050,00
008   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 150,00
009   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 5 5 900,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 45 195 6.075,00
002   πρόβατα (agnam) 3 150 1.200,00
003   αγελάδα (inek) 25 26 2.500,00
004   δαμαλάκι (dana) 2 2 100,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 2 2 100,00
006   βόδι (öküz) 17 19 2.375,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 6, 2023, 7:51 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ενορία Αγίου Θεοδώρου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5733/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό