Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5734
UUID βάσης δεδομένων: e43a0092-16e9-4401-96fe-1500d94e4d36
Όνομα: Prodromos
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Podromo
Κατηγορία: μαχαλάς χωριού (karye - mahalle)
Διοικητική υπαγωγή: Λάπηθος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Prodromos
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 19.101,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
9.108,0 3.440,0 4.220,0 2.333,0
47,7% 18,0% 22,1% 12,2%
Γενικά στατιστικά
Λάπηθος:
32,00
562,00
5,7%
Λάπηθος:
1,00
9,00
11,1%
Λάπηθος:
35,00
623,00
5,6%
Λάπηθος:
35,00
638,00
5,5%
Λάπηθος:
63,00
1.173,00
5,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Λάπηθος:
165,25
6.849,50
2,4%
Γαίες (αξία)
Λάπηθος:
9.108,00
361.326,00
2,5%
Λάπηθος:
49,00
811,00
6,0%
Λάπηθος:
31,00
643,00
4,8%
Λάπηθος:
270,00
8.684,00
3,1%
Λάπηθος:
31,00
686,00
4,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Λάπηθος:
3.440,00
118.374,00
2,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Λάπηθος:
4.220,00
109.360,00
3,9%
Λάπηθος:
9,00
252,00
3,6%
Ζώα (αριθμός)
Λάπηθος:
60,00
1.182,00
5,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Λάπηθος:
2.333,00
50.896,00
4,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Λάπηθος:
19.101,00
639.956,00
3,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γιακουμής γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Prodromos 1.375,00
Χριστόδουλος γιος του Αναστάση
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Prodromos 1.273,00
Γιακουμής γιος του Αναστάση
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Prodromos 1.363,00
Μανουήλ γιος του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Prodromos 105,00
Αντωνής γιος του Αναστάση
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Prodromos 905,00
Κόρη του Αναστάση
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Prodromos 100,00
Αναστάσης
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Prodromos 0,00
Γιωρκής γιος του Αναστάση
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Prodromos 435,00
Αντωνής γιος του Αναστάση
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Prodromos 118,00
Κοσμάς γιος του Χατζή Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Prodromos 203,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 63 165,25 9.108,00
002   γη με βλάστηση 46 165,25 8.850,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 5 2,00 200,00
004   καλλιέργειες μουριάς 5 2,00 200,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 5 2,00 200,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 21 153,50 7.675,00
007   βαμβάκι 1 0,50 25,00
008   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 0,50 25,00
009   αμπέλι 6 11,00 550,00
010   νεαρό αμπέλι (fidan bağ) 1 2,00 100,00
011   νέος αμπελώνας (cedid bağ) 1 1,00 50,00
012   αμπέλι (bağ) 4 8,00 400,00
013   δημητριακά 14 142,00 7.100,00
014   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 14 142,00 7.100,00
015   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 20 9,75 975,00
016   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 18 9,25 925,00
017   μικτός κήπος (mahlut bağçe) 2 0,50 50,00
018   άλλη χρήση γης 17 0,00 258,00
019   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 17 0,00 258,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 49 270 3.440,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 2 11 110,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 2 11 110,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 28 213 3.100,00
005   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 1 8 80,00
006   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 19 172 2.360,00
007   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 8 33 660,00
008   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 1 5,00
009   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 1 5,00
010   καρυδιά 1 2 10,00
011   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 2 10,00
012   χαρουπιές 17 43 215,00
013   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 17 43 215,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 31 31 4.220,00
002   σπίτι (hane) 31 31 4.220,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 5 56 1.333,00
002   αγελάδα (inek) 2 3 300,00
003   μουλάρι (katir) 1 1 500,00
004   αίγες (keçi̇) 1 51 408,00
005   βόδι (öküz) 1 1 125,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 6, 2023, 7:54 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Prodromos. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5734/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό