Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5735
UUID βάσης δεδομένων: c9c6a59b-83d0-4dde-ad58-d6b7f1fd693e
Όνομα: Agia Anastasia
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Anastasya
Κατηγορία: μαχαλάς χωριού (karye - mahalle)
Διοικητική υπαγωγή: Λάπηθος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Agia Anastasia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 29.760,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
14.140,0 6.870,0 6.720,0 2.030,0
47,5% 23,1% 22,6% 6,8%
Γενικά στατιστικά
Λάπηθος:
64,00
562,00
11,4%
Λάπηθος:
1,00
9,00
11,1%
Λάπηθος:
64,00
623,00
10,3%
Λάπηθος:
64,00
638,00
10,0%
Λάπηθος:
132,00
1.173,00
11,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Λάπηθος:
172,75
6.849,50
2,5%
Γαίες (αξία)
Λάπηθος:
14.140,00
361.326,00
3,9%
Λάπηθος:
97,00
811,00
12,0%
Λάπηθος:
66,00
643,00
10,3%
Λάπηθος:
532,00
8.684,00
6,1%
Λάπηθος:
66,00
686,00
9,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Λάπηθος:
6.870,00
118.374,00
5,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Λάπηθος:
6.720,00
109.360,00
6,1%
Λάπηθος:
15,00
252,00
6,0%
Ζώα (αριθμός)
Λάπηθος:
63,00
1.182,00
5,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Λάπηθος:
2.030,00
50.896,00
4,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Λάπηθος:
29.760,00
639.956,00
4,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Τουμάζος γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Agia Anastasia 2.145,00
Χριστοφής γιος του Τουμάζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Agia Anastasia 130,00
Άγγελος γιος του Τουμάζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Agia Anastasia 100,00
Νικολής γιος του Τουμάζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Agia Anastasia 100,00
Χριστόδουλος γιος του Σταυρινού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Agia Anastasia 100,00
Χατζή Πετρής γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Agia Anastasia 355,00
Μανουήλ γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Agia Anastasia 265,00
Αντωνής γιος του Γαβριήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Agia Anastasia 640,00
Χριστοφής γιος του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Agia Anastasia 90,00
Γιωρκής γιος του Γαβριήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Agia Anastasia 1.295,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 132 172,75 14.140,00
002   γη με βλάστηση 84 167,75 10.700,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 31 17,00 1.625,00
004   καλλιέργειες μουριάς 22 11,50 1.075,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 22 11,50 1.075,00
006   καλλιέργειες λεμονιάς 9 5,50 550,00
007   λεμονόκηπος (limon bağçesi) 9 5,50 550,00
008   μη δενδρώδης καλλιέργεια 26 131,00 7.100,00
009   αμπέλι 3 6,00 300,00
010   αμπέλι (bağ) 3 6,00 300,00
011   δημητριακά 23 125,00 6.800,00
012   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 23 125,00 6.800,00
013   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 27 19,75 1.975,00
014   κήπος (bağçe) 1 0,50 50,00
015   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 25 19,00 1.900,00
016   κήπος με αυλή (havli bağçe) 1 0,25 25,00
017   άλλη χρήση γης 48 5,00 3.440,00
018   αλώνι (harman) 5 5,00 100,00
019   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 41 0,00 2.400,00
020   παλιό τρεχούμενο νερό (kadim ma-i cari) 2 0,00 940,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 97 532 6.870,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 3 15,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 3 15,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 61 382 6.120,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 22 140 1.400,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 39 242 4.720,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 5 10 50,00
008   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 4 9 45,00
009   αμυγδαλιά (badem 2) 1 1 5,00
010   χαρουπιές 30 137 685,00
011   χαρουπιά (harub 2) 3 4 20,00
012   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 27 133 665,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 66 66 6.720,00
002   σπίτι (hane) 62 62 6.040,00
003   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 100,00
004   αγροτικά κτήρια 1 1 30,00
005   μάντρα (mandıra) 1 1 30,00
006   Μύλοι 3 3 650,00
007   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 300,00
008   μύλος (deği̇rmen) 2 2 350,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 13 61 1.530,00
002   αγελάδα (inek) 6 7 630,00
003   δαμαλάκι (dana) 1 1 30,00
004   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 30,00
005   αίγες (keçi̇) 3 50 400,00
006   βόδι (öküz) 4 4 500,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 6, 2023, 7:49 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Agia Anastasia. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5735/ στις 21/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό