Όνομα: Agia Anastasia
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Anastasya
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Agia Anastasia
Κατηγορία: μαχαλάς (mahalle)
Διοικητική υπαγωγή: Labta
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 12.155,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
6.490,0 3.970,0 1.400,0 945,0
53,4% 32,7% 11,5% 7,8%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Labta:
64,00
562,00
11,4%
Labta:
1,00
9,00
11,1%
Labta:
64,00
623,00
10,3%
Labta:
1,00
16,00
6,3%
Labta:
132,00
1.173,00
11,3%
Γαίες (εμβαδόν)
Labta:
70,75
3.785,00
1,9%
Γαίες (αξία)
Labta:
6.490,00
216.696,00
3,0%
Labta:
97,00
811,00
12,0%
Labta:
66,00
643,00
10,3%
Labta:
200,00
3.378,00
5,9%
Labta:
1,00
61,00
1,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Labta:
3.970,00
56.310,00
7,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Labta:
1.400,00
36.675,00
3,8%
Labta:
15,00
252,00
6,0%
Ζώα (αριθμός)
Labta:
33,00
696,00
4,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Labta:
945,00
16.546,00
5,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Labta:
12.155,00
312.202,00
3,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Τουμάζος γιος του Γιαννή
Agia Anastasia 2.145,00
Χριστοφής γιος του Τουμάζου
Agia Anastasia 130,00
Άγγελος γιος του Τουμάζου
Agia Anastasia 100,00
Νικολής γιος του Τουμάζου
Agia Anastasia 100,00
Χριστόδουλος γιος του Σταυρινού
Agia Anastasia 100,00
Χατζή Πετρής γιος του Μιχαήλ
Agia Anastasia 355,00
Μανουήλ γιος του Μιχαήλ
Agia Anastasia 265,00
Αντωνής γιος του Γαβριήλ
Agia Anastasia 640,00
Χριστοφής γιος του Νικόλα
Agia Anastasia 90,00
Γιωρκής γιος του Γαβριήλ
Agia Anastasia 1.295,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 132 90,00 8.935,00
002   γη με βλάστηση 84 89,00 6.550,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 31 7,50 750,00
004   καλλιέργειες μουριάς 22 3,75 375,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 22 3,75 375,00
006   καλλιέργειες λεμονιάς 9 3,75 375,00
007   λεμονόκηπος (limon bağçesi) 9 3,75 375,00
008   26 72,00 4.850,00
009   αμπέλι 3 6,00 300,00
010   αμπέλι (bağ) 3 6,00 300,00
011   δημητριακά 23 66,00 4.550,00
012   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 23 66,00 4.550,00
013   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 27 9,50 950,00
014   κήπος (bağçe) 1 0,50 50,00
015   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 25 8,75 875,00
016   κήπος με αυλή (havli bağçe) 1 0,25 25,00
017   48 1,00 2.385,00
018   αλώνι (harman) 5 1,00 20,00
019   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 41 0,00 1.425,00
020   kadim ma-i cari 2 0,00 940,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 97 301 4.380,00
002   Σύνολο μουριών 1 3 15,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 3 15,00
004   ελιές 61 205 3.900,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 22 80 800,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 39 125 3.100,00
007   Σύνολο αμυγδαλιών 5 8 40,00
008   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 4 7 35,00
009   αμυγδαλιά (badem 2) 1 1 5,00
010   χαρουπιές 30 85 425,00
011   χαρουπιά (harub 2) 3 3 15,00
012   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 27 82 410,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 66 5 1.650,00
002   σπίτι (hane) 62 2 970,00
003   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 100,00
004   αγροτικά κτήρια 1 1 30,00
005   μάντρα (mandıra) 1 1 30,00
006   Μύλοι 3 2 650,00
007   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 300,00
008   μύλος (deği̇rmen) 2 1 350,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 15 36 945,00
002   αγελάδα (inek) 6 4 330,00
003   δαμαλάκι (dana) 1 1 30,00
004   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 30,00
005   αίγες (keçi̇) 3 30 240,00
006   βόδι (öküz) 6 2 375,00
007   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 2 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 21, 2019, 6:49 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Agia Anastasia. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5735/ στις 29/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό