Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5736
UUID βάσης δεδομένων: e5e50c1f-e4a2-4cca-bf71-b605c3887fe1
Όνομα: Agios Loukas
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Luka
Κατηγορία: μαχαλάς χωριού (karye - mahalle)
Διοικητική υπαγωγή: Λάπηθος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Agios Loukas
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 74.029,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
33.174,5 15.855,0 17.680,0 7.320,0
44,8% 21,4% 23,9% 9,9%
Γενικά στατιστικά
Λάπηθος:
83,00
562,00
14,8%
Λάπηθος:
1,00
9,00
11,1%
Λάπηθος:
93,00
623,00
14,9%
Λάπηθος:
97,00
638,00
15,2%
Λάπηθος:
176,00
1.173,00
15,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Λάπηθος:
558,75
6.849,50
8,2%
Γαίες (αξία)
Λάπηθος:
33.174,50
361.326,00
9,2%
Λάπηθος:
110,00
811,00
13,6%
Λάπηθος:
86,00
643,00
13,4%
Λάπηθος:
1.053,00
8.684,00
12,1%
Λάπηθος:
95,00
686,00
13,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Λάπηθος:
15.855,00
118.374,00
13,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Λάπηθος:
17.680,00
109.360,00
16,2%
Λάπηθος:
29,00
252,00
11,5%
Ζώα (αριθμός)
Λάπηθος:
45,00
1.182,00
3,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Λάπηθος:
7.320,00
50.896,00
14,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Λάπηθος:
74.029,50
639.956,00
11,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γιαννής γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Agios Loukas 385,00
Τοφής γιος του Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Agios Loukas 50,00
Αδέλφια του Τοφή γιου του Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Agios Loukas 50,00
Δημήτρης γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Agios Loukas 1.992,50
Γυναίκα του Δημήτρη γιου του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Agios Loukas 180,00
Αντωνής γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Agios Loukas 1.085,00
Μιχαήλ γιος του Αναστάση
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Agios Loukas 392,50
Κυριάκος γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Agios Loukas 1.380,00
Παρασκευάς γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Agios Loukas 355,00
Μαρκαντώνης γιος του Φίλιππου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Agios Loukas 230,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 176 558,75 33.174,50
002   γη με βλάστηση 135 555,75 32.180,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 33 21,75 2.175,00
004   καλλιέργειες μουριάς 33 21,75 2.175,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 33 21,75 2.175,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 55 467,75 23.610,00
007   λαχανικό 10 6,75 600,00
008   πλούσιος κήπος (mamur bağçe) 10 6,75 600,00
009   βαμβάκι 7 25,00 1.250,00
010   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 7 25,00 1.250,00
011   αμπέλι 8 21,00 1.000,00
012   αμπέλι (bağ) 8 21,00 1.000,00
013   δημητριακά 30 415,00 20.760,00
014   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 29 413,50 20.700,00
015   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 1 1,50 60,00
016   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 47 66,25 6.395,00
017   κήπος (bağçe) 1 1,00 100,00
018   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 45 62,25 6.175,00
019   αγροτεμάχιο (tarla) 1 3,00 120,00
020   άλλη χρήση γης 41 3,00 994,50
021   αλώνι (harman) 2 2,00 40,00
022   ανεξάρτητη πηγή τρεχούμενου νερού (müstakil ma-i cari) 1 0,00 200,00
023   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 38 1,00 754,50
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 110 1.053 15.855,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 6 22 160,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 6 22 160,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 75 841 14.745,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 14 219 2.190,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 61 622 12.555,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 3 9 45,00
008   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 3 9 45,00
009   χαρουπιές 26 181 905,00
010   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 26 181 905,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 86 95 17.680,00
002   σπίτι (hane) 81 81 16.530,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 180,00
004   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 2 2 580,00
005   άλλο διώροφο σπίτι (fevkani diğer hane) 1 1 3.500,00
006   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 1 1 250,00
007   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 3 3 2.950,00
008   κατάστημα/αποθήκη (dükkan) 1 1 200,00
009   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 10 50,00
010   κυψέλη (ari kovani) 1 10 50,00
011   Μύλοι 3 3 900,00
012   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 2 2 550,00
013   μύλος (deği̇rmen) 1 1 350,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 18 34 4.570,00
002   αγελάδα (inek) 7 7 700,00
003   μουλάρι (katir) 4 6 3.000,00
004   αίγες (keçi̇) 1 15 120,00
005   βόδι (öküz) 6 6 750,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 6, 2023, 7:46 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Agios Loukas. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5736/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό