Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5737
UUID βάσης δεδομένων: de7e44a1-0142-433e-b3c2-6ce3b7cdc919
Όνομα: Καραβάς
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Karava
Κατηγορία: μαχαλάς χωριού (karye - mahalle)
Διοικητική υπαγωγή: Λάπηθος
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Karavas
Καραβάς
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Karavas
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 227.902,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
128.375,0 57.788,0 25.420,0 16.319,0
56,3% 25,4% 11,2% 7,2%
Γενικά στατιστικά
Λάπηθος:
135,00
562,00
24,0%
Λάπηθος:
1,00
9,00
11,1%
Λάπηθος:
143,00
623,00
23,0%
Λάπηθος:
145,00
638,00
22,7%
Λάπηθος:
342,00
1.173,00
29,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Λάπηθος:
2.590,00
6.849,50
37,8%
Γαίες (αξία)
Λάπηθος:
128.375,00
361.326,00
35,5%
Λάπηθος:
189,00
811,00
23,3%
Λάπηθος:
153,00
643,00
23,8%
Λάπηθος:
4.265,00
8.684,00
49,1%
Λάπηθος:
171,00
686,00
24,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Λάπηθος:
57.788,00
118.374,00
48,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Λάπηθος:
25.420,00
109.360,00
23,2%
Λάπηθος:
80,00
252,00
31,7%
Ζώα (αριθμός)
Λάπηθος:
493,00
1.182,00
41,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Λάπηθος:
16.319,00
50.896,00
32,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Λάπηθος:
227.902,00
639.956,00
35,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Αντωνής γιος του Συμεών
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καραβάς 1.465,00
Χριστόδουλος γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καραβάς 397,50
Γιωρκής γιος του Θεοδόση
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καραβάς 1.455,00
Άγγελος γιος του Χατζή Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καραβάς 100,00
Γιαννής γιος του Ζαχαρία
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καραβάς 3.050,00
Γιωρκής γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καραβάς 1.515,00
Σάββας γιος του Χατζή Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καραβάς 642,50
Γιωρκής γιος του Συμεών
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καραβάς 4.780,00
Γιαννής γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καραβάς 660,00
Αδέλφια του Γιαννή γιου του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καραβάς 660,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 342 2.590,00 128.375,00
002   γη με βλάστηση 299 2.588,00 124.225,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 53 50,00 5.025,00
004   καλλιέργειες μουριάς 51 49,50 4.950,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 51 49,50 4.950,00
006   καλλιέργειες λεμονιάς 2 0,50 75,00
007   λεμονόκηπος (limon bağçesi) 2 0,50 75,00
008   μη δενδρώδης καλλιέργεια 196 2.426,75 108.525,00
009   λαχανικό 31 26,75 2.675,00
010   πλούσιος κήπος (mamur bağçe) 31 26,75 2.675,00
011   βαμβάκι 10 71,00 7.100,00
012   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 2 4,00 400,00
013   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 8 67,00 6.700,00
014   αμπέλι 76 266,50 7.465,00
015   αμπέλι (bağ) 76 266,50 7.465,00
016   δημητριακά 79 2.062,50 91.285,00
017   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 79 2.062,50 91.285,00
018   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 50 111,25 10.675,00
019   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 49 103,25 10.275,00
020   αγροτεμάχιο (tarla) 1 8,00 400,00
021   άλλη χρήση γης 43 2,00 4.150,00
022   αλώνι (harman) 2 2,00 40,00
023   ανεξάρτητη πηγή τρεχούμενου νερού (müstakil ma-i cari) 1 0,00 200,00
024   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 40 0,00 3.910,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 189 4.265 57.788,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 2 26 78,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 2 26 78,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 128 3.399 53.180,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 62 1.524 17.030,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 66 1.875 36.150,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 3 15,00
008   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 3 15,00
009   καρυδιά 1 1 5,00
010   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 1 5,00
011   χαρουπιές 56 836 4.510,00
012   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 56 836 4.510,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 153 171 25.420,00
002   σπίτι (hane) 133 132 21.290,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 800,00
004   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 350,00
005   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 4 4 1.800,00
006   αγροτικά κτήρια 1 1 80,00
007   αχυρώνας (samanlik) 1 1 80,00
008   τμήμα κτηρίου 1 1 500,00
009   δωμάτιο 1 1 500,00
010   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 500,00
011   κτήριο προορισμένα για ζώα 8 27 200,00
012   κυψέλη (ari kovani) 7 26 120,00
013   στάβλος (ahir) 1 1 80,00
014   Μύλοι 10 10 3.350,00
015   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 8 8 2.100,00
016   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 250,00
017   Νερόμυλοι 1 1 1.000,00
018   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 1.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 52 465 9.319,00
002   πρόβατα (agnam) 1 59 472,00
003   αγελάδα (inek) 22 23 2.250,00
004   δαμαλάκι (dana) 2 3 150,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 2 3 150,00
006   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 200,00
007   μουλάρι (katir) 2 2 1.000,00
008   αίγες (keçi̇) 7 359 2.872,00
009   βόδι (öküz) 20 22 2.725,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 6, 2023, 7:48 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Καραβάς. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5737/ στις 15/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό