Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5738
UUID βάσης δεδομένων: fb1a8155-585c-4dd6-b2e6-bf222d19daac
Όνομα: Βασίλεια
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Vasilya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Vasileia
Βασίλεια
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Vasilia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 57.480,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
27.420,0 12.445,0 10.680,0 6.935,0
47,7% 21,7% 18,6% 12,1%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
39,00
1.423,00
2,7%
Καζάς Κερύνειας:
1,00
43,00
2,3%
Καζάς Κερύνειας:
38,00
1.607,00
2,4%
Καζάς Κερύνειας:
38,00
1.643,00
2,3%
Καζάς Κερύνειας:
47,00
2.866,00
1,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κερύνειας:
898,00
30.017,52
3,0%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
27.420,00
611.147,50
4,5%
Καζάς Κερύνειας:
77,00
2.011,00
3,8%
Καζάς Κερύνειας:
51,00
1.713,00
3,0%
Καζάς Κερύνειας:
1.287,00
35.582,00
3,6%
Καζάς Κερύνειας:
56,00
2.345,00
2,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
12.445,00
389.495,00
3,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
10.680,00
263.601,00
4,1%
Καζάς Κερύνειας:
20,00
915,00
2,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
469,00
20.490,00
2,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
6.935,00
287.405,00
2,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
57.480,00
1.551.648,50
3,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βασίλεια 500,00
Hüseyin γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βασίλεια 139,00
İbrahim γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βασίλεια 259,00
Γυναίκα του İbrahim γιου του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βασίλεια 100,00
Receb γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βασίλεια 110,00
Mehmed γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βασίλεια 195,00
İbrahim γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βασίλεια 89,00
Hüseyin γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βασίλεια 285,00
Ali γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βασίλεια 365,00
Muhammed γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βασίλεια 261,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 47 898,00 27.420,00
002   γη με βλάστηση 30 613,00 10.020,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 4 5,25 412,50
004   καλλιέργειες μουριάς 4 5,25 412,50
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 4 5,25 412,50
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 11 446,00 7.020,00
007   βαμβάκι 1 50,00 500,00
008   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 50,00 500,00
009   δημητριακά 10 396,00 6.520,00
010   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 10 396,00 6.520,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 15 161,75 2.587,50
012   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 14 36,75 1.337,50
013   αγροτεμάχιο (tarla) 1 125,00 1.250,00
014   άλλη χρήση γης 15 7,00 15.875,00
015   αλώνι (harman) 4 7,00 140,00
016   άλλη πηγή τρεχούμενου νερού (diğer ma-yı cari) 1 0,00 4.800,00
017   ανεξάρτητη πηγή τρεχούμενου νερού (müstakil ma-i cari) 3 0,00 500,00
018   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 7 0,00 10.435,00
019   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 278,00 1.525,00
020   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 275,00 1.375,00
021   άγονος κήπος (kıraç bağçe) 1 3,00 150,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 77 1.287 12.445,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 17 125 375,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 17 125 375,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 37 1.030 11.410,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 7 202 2.020,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 30 828 9.390,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 10 48 240,00
008   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 10 48 240,00
009   χαρουπιές 12 82 400,00
010   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 12 82 400,00
011   λεμονιές 1 2 20,00
012   λεμονιές (eşcar-ı limon) 1 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 51 56 10.680,00
002   σπίτι (hane) 41 41 9.170,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 3 3 680,00
004   άλλο διώροφο σπίτι (fevkani diğer hane) 1 1 1.800,00
005   μονόροφο σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (fevkani ve sundurma hane) 1 1 2.800,00
006   αγροτικά κτήρια 4 4 310,00
007   αχυρώνας (samanlik) 1 1 80,00
008   μάντρα (mandıra) 3 3 230,00
009   αποθήκη (mahzen) 2 4 500,00
010   κτήριο προορισμένα για ζώα 3 5 100,00
011   κυψέλη (ari kovani) 2 4 20,00
012   στάβλος (ahir) 1 1 80,00
013   Μύλοι 1 2 600,00
014   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 2 600,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 17 466 6.185,00
002   άλογο (bargi̇r) 3 8 1.300,00
003   φοράδα (kisrak) 2 5 1.000,00
004   αγελάδα (inek) 5 12 1.200,00
005   μη εξημερωμένη αγελάδα (yabani inek) 1 6 600,00
006   αίγες (keçi̇) 7 195 1.560,00
007   βόδι (öküz) 1 1 125,00
008   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 250 2.000,00
009   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 250 2.000,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 4, 2019, 10:30 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Βασίλεια. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5738/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό