Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5742
UUID βάσης δεδομένων: 15c760b3-1769-4e96-8270-2054fb6ca720
Όνομα: ∆ιόριος (το)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Yorgos
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Diorios
∆ιόριος (το)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Diorios Yorghios
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 18.843,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
4.885,0 979,0 4.120,0 8.859,0
25,9% 5,2% 21,9% 47,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
28,00
1.423,00
2,0%
Καζάς Κερύνειας:
0,00
43,00
0,0%
Καζάς Κερύνειας:
32,00
1.607,00
2,0%
Καζάς Κερύνειας:
33,00
1.643,00
2,0%
Καζάς Κερύνειας:
49,00
2.866,00
1,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κερύνειας:
466,25
30.017,52
1,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
4.885,00
611.147,50
0,8%
Καζάς Κερύνειας:
21,00
2.011,00
1,0%
Καζάς Κερύνειας:
37,00
1.713,00
2,2%
Καζάς Κερύνειας:
125,00
35.582,00
0,4%
Καζάς Κερύνειας:
63,00
2.345,00
2,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
979,00
389.495,00
0,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
4.120,00
263.601,00
1,6%
Καζάς Κερύνειας:
32,00
915,00
3,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
390,00
20.490,00
1,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
8.859,00
287.405,00
3,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
18.843,00
1.551.648,50
1,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) ∆ιόριος (το) 2.936,50
Hüseyin γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) ∆ιόριος (το) 916,00
Ahmed γιος του 'Ömer
μουσουλμάνος (ehl-i islam) ∆ιόριος (το) 1.455,00
Ahmed γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) ∆ιόριος (το) 1.295,00
Muhammed γιος του Ramazan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) ∆ιόριος (το) 175,00
Ορφανός
μουσουλμάνος (ehl-i islam) ∆ιόριος (το) 100,00
Hüseyin γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) ∆ιόριος (το) 368,00
'Ömer γιος του Muhammed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) ∆ιόριος (το) 180,00
Yusuf γιος του 'Ömer
μουσουλμάνος (ehl-i islam) ∆ιόριος (το) 260,00
Hüseyin γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) ∆ιόριος (το) 210,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 49 466,25 4.885,00
002   γη με βλάστηση 41 458,25 4.725,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 1,00 25,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 1,00 25,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 1,00 25,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 34 445,75 4.512,50
007   βαμβάκι 12 97,00 2.200,00
008   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 9 64,00 1.375,00
009   άνυδρο αγροτεμάχιο με βαμβάκι (susuz penbe tarlası) 3 33,00 825,00
010   δημητριακά 22 348,75 2.312,50
011   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 17 344,00 2.190,00
012   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 0,50 12,50
013   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 4 4,25 110,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 6 11,50 187,50
015   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 5 6,50 162,50
016   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 1 5,00 25,00
017   άλλη χρήση γης 8 8,00 160,00
018   αλώνι (harman) 8 8,00 160,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 21 125 979,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 7 53 159,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 7 53 159,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 14 72 820,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 4 27 270,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 10 45 550,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 37 63 4.120,00
002   σπίτι (hane) 28 28 3.850,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 8 34 170,00
006   κυψέλη (ari kovani) 8 34 170,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 27 384 7.359,00
002   καμήλα (deve) 5 11 2.900,00
003   μωρά καμήλας (deverem) 1 1 100,00
004   νεαρή καμήλα (deve küçüğü) 1 1 100,00
005   αγελάδα (inek) 11 23 1.245,00
006   δαμαλάκι (dana) 1 2 50,00
007   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 2 50,00
008   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 3 3 480,00
009   ζεύγος μη εξημερωμένων αγελάδων (yabani inek çift) 1 1 50,00
010   μη εξημερωμένη αγελάδα (yabani inek) 3 14 365,00
011   αίγες (keçi̇) 3 79 812,00
012   βόδι (öküz) 2 2 250,00
013   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 6 269 2.152,00
014   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 6 269 2.152,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 11, 2019, 9:24 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: ∆ιόριος (το). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5742/ στις 24/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό