Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5743
UUID βάσης δεδομένων: f3284c6b-85b7-42e1-8632-ab159f2fd48f
Όνομα: Margi
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Margi
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Margi
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 2.395,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
997,5 598,0 550,0 250,0
41,6% 25,0% 23,0% 10,4%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
4,00
1.423,00
0,3%
Καζάς Κερύνειας:
1,00
43,00
2,3%
Καζάς Κερύνειας:
4,00
1.607,00
0,2%
Καζάς Κερύνειας:
4,00
1.643,00
0,2%
Καζάς Κερύνειας:
15,00
2.866,00
0,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κερύνειας:
122,50
30.017,52
0,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
997,50
611.147,50
0,2%
Καζάς Κερύνειας:
13,00
2.011,00
0,6%
Καζάς Κερύνειας:
4,00
1.713,00
0,2%
Καζάς Κερύνειας:
69,00
35.582,00
0,2%
Καζάς Κερύνειας:
4,00
2.345,00
0,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
598,00
389.495,00
0,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
550,00
263.601,00
0,2%
Καζάς Κερύνειας:
1,00
915,00
0,1%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
1,00
20.490,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
250,00
287.405,00
0,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
2.395,50
1.551.648,50
0,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ορφανός İbrahim γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Margi 442,50
Ζωρζής γιος του παπά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Margi 752,50
Γιωσήφης γιος του Χατζή Χάννα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Margi 875,50
Εκκλησία του χωριού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Margi 225,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 15 122,50 997,50
002   γη με βλάστηση 13 120,50 957,50
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 10 116,50 897,50
004   βαμβάκι 3 23,00 345,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 3 23,00 345,00
006   δημητριακά 7 93,50 552,50
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 3 89,00 445,00
008   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 4 4,50 107,50
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 4,00 60,00
010   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 3 4,00 60,00
011   άλλη χρήση γης 2 2,00 40,00
012   αλώνι (harman) 2 2,00 40,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 13 69 598,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 2 11 33,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 2 11 33,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 8 53 530,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 4 22 220,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 4 31 310,00
007   χαρουπιές 2 3 15,00
008   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 2 3 15,00
009   λεμονιές 1 2 20,00
010   λεμονιές (eşcar-ı limon) 1 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 4 4 550,00
002   σπίτι (hane) 4 4 550,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 150,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Οκτ. 7, 2021, 7:44 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Margi. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5743/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό