Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5744
UUID βάσης δεδομένων: 148fbb81-6b03-4866-9151-508e246b852a
Όνομα: Καμπυλή
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kanbili
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kampyli
Καμπυλή
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kampyli
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 21.106,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
5.562,5 4.001,0 6.710,0 4.833,0
26,4% 19,0% 31,8% 22,9%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
34,00
1.423,00
2,4%
Καζάς Κερύνειας:
2,00
43,00
4,7%
Καζάς Κερύνειας:
33,00
1.607,00
2,1%
Καζάς Κερύνειας:
33,00
1.643,00
2,0%
Καζάς Κερύνειας:
67,00
2.866,00
2,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κερύνειας:
752,75
30.017,52
2,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
5.562,50
611.147,50
0,9%
Καζάς Κερύνειας:
37,00
2.011,00
1,8%
Καζάς Κερύνειας:
47,00
1.713,00
2,7%
Καζάς Κερύνειας:
427,00
35.582,00
1,2%
Καζάς Κερύνειας:
67,00
2.345,00
2,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
4.001,00
389.495,00
1,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
6.710,00
263.601,00
2,5%
Καζάς Κερύνειας:
25,00
915,00
2,7%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
208,00
20.490,00
1,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
4.833,00
287.405,00
1,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
21.106,50
1.551.648,50
1,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hasan γιος του Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καμπυλή 130,00
Halil Hoca γιος του Muhammed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καμπυλή 1.283,50
Mehmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καμπυλή 980,00
Hüseyin γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καμπυλή 1.215,00
Süleyman γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καμπυλή 1.091,00
Mehmed γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καμπυλή 460,00
Ahmed γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καμπυλή 249,00
Κόρη του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καμπυλή 250,00
Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καμπυλή 0,00
Ahmed γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καμπυλή 446,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 67 752,75 5.562,50
002   γη με βλάστηση 51 737,75 5.187,50
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 46 613,75 4.387,50
004   βαμβάκι 16 115,00 1.725,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 15 105,00 1.575,00
006   εγκαταλελειμμένο αγροτεμάχιο βαμβακιού (hali penbe tarlası) 1 10,00 150,00
007   δημητριακά 30 498,75 2.662,50
008   εγκαταλελειμμένο αγροτεμάχιο με δημητριακά (hali ekin tarlası) 3 75,00 375,00
009   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 20 419,00 2.175,00
010   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 7 4,75 112,50
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 5 124,00 800,00
012   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 3 4,00 200,00
013   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 2 120,00 600,00
014   άλλη χρήση γης 16 15,00 375,00
015   αλώνι (harman) 15 15,00 300,00
016   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0,00 75,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 37 427 4.001,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 7 37 111,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 7 37 111,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 29 388 3.880,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 25 283 2.830,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 4 105 1.050,00
007   χαρουπιές 1 2 10,00
008   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 2 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 47 67 6.710,00
002   σπίτι (hane) 32 32 5.680,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 5 5 650,00
004   αγροτικά κτήρια 2 2 180,00
005   αχυρώνας (samanlik) 1 1 100,00
006   μάντρα (mandıra) 1 1 80,00
007   κτήριο προορισμένα για ζώα 11 31 250,00
008   κυψέλη (ari kovani) 10 30 150,00
009   στάβλος (ahir) 1 1 100,00
010   Μύλοι 2 2 600,00
011   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 2 2 600,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 13 195 1.583,00
002   πρόβατα (agnam) 2 18 144,00
003   αγελάδα (inek) 2 4 175,00
004   μη εξημερωμένη αγελάδα (yabani inek) 1 3 75,00
005   αίγες (keçi̇) 1 20 160,00
006   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 8 153 1.104,00
007   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 8 153 1.104,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 12, 2019, 12:59 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Καμπυλή. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5744/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό