Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5746
UUID βάσης δεδομένων: 42468552-b61b-483f-92cc-8b9c9ac9dfea
Όνομα: Ασώματος (Κερύνειας)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Asamato
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Asomatos (Keryneias)
Ασώματος (Κερύνειας)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Asomatos
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 15.682,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
3.512,5 1.230,0 2.400,0 8.540,0
22,4% 7,8% 15,3% 54,5%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
16,00
1.423,00
1,1%
Καζάς Κερύνειας:
1,00
43,00
2,3%
Καζάς Κερύνειας:
15,00
1.607,00
0,9%
Καζάς Κερύνειας:
15,00
1.643,00
0,9%
Καζάς Κερύνειας:
37,00
2.866,00
1,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κερύνειας:
487,50
30.017,52
1,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
3.512,50
611.147,50
0,6%
Καζάς Κερύνειας:
10,00
2.011,00
0,5%
Καζάς Κερύνειας:
20,00
1.713,00
1,2%
Καζάς Κερύνειας:
107,00
35.582,00
0,3%
Καζάς Κερύνειας:
22,00
2.345,00
0,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
1.230,00
389.495,00
0,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
2.400,00
263.601,00
0,9%
Καζάς Κερύνειας:
16,00
915,00
1,7%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
864,00
20.490,00
4,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
8.540,00
287.405,00
3,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
15.682,50
1.551.648,50
1,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χατζή Ζωρζής γιος του Αβραάμ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ασώματος (Κερύνειας) 2.715,00
Χατζή Ζωρζής γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ασώματος (Κερύνειας) 4.750,00
Μιχαήλ γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ασώματος (Κερύνειας) 1.640,00
Αβραάμ γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ασώματος (Κερύνειας) 2.225,00
Ανδρέας γιος του Παρτάλλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ασώματος (Κερύνειας) 120,00
Χαννής γιος του Βραχίμη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ασώματος (Κερύνειας) 1.335,00
Μιχαήλ γιος του Ανδρέα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ασώματος (Κερύνειας) 115,00
Γιωσήφης γιος του Χάννα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ασώματος (Κερύνειας) 900,00
Αβραάμ γιος του Γιωσήφη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ασώματος (Κερύνειας) 205,00
Ανδρέας γιος του Χάννα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ασώματος (Κερύνειας) 592,50
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 37 487,50 3.512,50
002   γη με βλάστηση 27 477,50 3.312,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,50 25,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,50 25,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 0,50 25,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 25 475,50 3.137,50
007   βαμβάκι 10 75,00 1.105,00
008   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 10 75,00 1.105,00
009   δημητριακά 15 400,50 2.032,50
010   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 13 399,00 1.995,00
011   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 2 1,50 37,50
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 1,50 150,00
013   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 1,50 150,00
014   άλλη χρήση γης 10 10,00 200,00
015   αλώνι (harman) 10 10,00 200,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 10 107 1.230,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 9 99 1.190,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 8 79 790,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 20 400,00
005   χαρουπιές 1 8 40,00
006   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 8 40,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 20 22 2.400,00
002   σπίτι (hane) 13 13 1.920,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 2 2 260,00
004   αγροτικά κτήρια 4 5 450,00
005   μάντρα (mandıra) 4 5 450,00
006   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 3 15,00
007   κυψέλη (ari kovani) 2 3 15,00
008   Μύλοι 1 1 15,00
009   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 15,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 11 859 7.290,00
002   πρόβατα (agnam) 1 50 400,00
003   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
004   βόδι (öküz) 3 3 350,00
005   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 6 805 6.440,00
006   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 6 805 6.440,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 14, 2019, 9:27 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ασώματος (Κερύνειας). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5746/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό