Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5747
UUID βάσης δεδομένων: 3e9cb019-1389-41a3-93c1-d50780e8b597
Όνομα: Αγριδάκι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Ağrilaki
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agridaki
Αγριδάκι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Agridaki
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 17.403,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
4.582,5 6.456,0 3.215,0 3.150,0
26,3% 37,1% 18,5% 18,1%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
26,00
1.423,00
1,8%
Καζάς Κερύνειας:
1,00
43,00
2,3%
Καζάς Κερύνειας:
25,00
1.607,00
1,6%
Καζάς Κερύνειας:
25,00
1.643,00
1,5%
Καζάς Κερύνειας:
47,00
2.866,00
1,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κερύνειας:
672,75
30.017,52
2,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
4.582,50
611.147,50
0,7%
Καζάς Κερύνειας:
46,00
2.011,00
2,3%
Καζάς Κερύνειας:
28,00
1.713,00
1,6%
Καζάς Κερύνειας:
719,00
35.582,00
2,0%
Καζάς Κερύνειας:
31,00
2.345,00
1,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
6.456,00
389.495,00
1,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
3.215,00
263.601,00
1,2%
Καζάς Κερύνειας:
16,00
915,00
1,7%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
114,00
20.490,00
0,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
3.150,00
287.405,00
1,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
17.403,50
1.551.648,50
1,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Σάββας γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγριδάκι 705,00
Χριστοφής γιος του Brazo
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγριδάκι 222,50
Πετρής γιος του Ροδησόρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγριδάκι 775,00
Σάββας γιος του Πετρή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγριδάκι 575,00
Παπά Ηλίας γιος του Brazo
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγριδάκι 497,00
Δημήτρης γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγριδάκι 505,00
Γιωρκής γιος του Brazo
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγριδάκι 710,00
Φίλιππος γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγριδάκι 270,00
Σάββας γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγριδάκι 1.095,00
Κυριάκος γιος του Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγριδάκι 2.042,50
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 47 672,75 4.582,50
002   γη με βλάστηση 39 665,75 4.382,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 1,75 32,50
004   καλλιέργειες μουριάς 2 1,75 32,50
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 2 1,75 32,50
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 26 640,50 3.997,50
007   λαχανικό 1 0,50 7,50
008   πλούσιος κήπος (mamur bağçe) 1 0,50 7,50
009   βαμβάκι 8 76,00 1.140,00
010   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 8 76,00 1.140,00
011   δημητριακά 17 564,00 2.850,00
012   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 16 563,00 2.825,00
013   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 1 1,00 25,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 11 23,50 352,50
015   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 11 23,50 352,50
016   άλλη χρήση γης 8 7,00 200,00
017   αλώνι (harman) 7 7,00 140,00
018   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0,00 60,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 46 719 6.456,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 6 62 226,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 6 62 226,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 23 589 5.890,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 13 316 3.160,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 10 273 2.730,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 7 32 160,00
008   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 7 32 160,00
009   χαρουπιές 10 36 180,00
010   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 10 36 180,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 28 31 3.215,00
002   σπίτι (hane) 23 23 2.880,00
003   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 1 1 150,00
004   κτήριο προορισμένα για ζώα 4 7 35,00
005   κυψέλη (ari kovani) 4 7 35,00
006   Μύλοι 1 1 300,00
007   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 10 108 1.650,00
002   αγελάδα (inek) 6 6 600,00
003   αίγες (keçi̇) 2 100 800,00
004   βόδι (öküz) 2 2 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 14, 2019, 10:15 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αγριδάκι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5747/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό