Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5749
UUID βάσης δεδομένων: 18af2c4a-f20f-49ff-b4c1-609ccc06f25a
Όνομα: Λάρνακας Λαπήθου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Larnaka
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Larnakas Lapithou
Λάρνακας Λαπήθου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Larnaka (Tis Lapithou)
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 22.502,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
5.460,5 5.532,0 4.700,0 6.810,0
24,3% 24,6% 20,9% 30,3%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
32,00
1.423,00
2,2%
Καζάς Κερύνειας:
1,00
43,00
2,3%
Καζάς Κερύνειας:
39,00
1.607,00
2,4%
Καζάς Κερύνειας:
40,00
1.643,00
2,4%
Καζάς Κερύνειας:
47,00
2.866,00
1,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κερύνειας:
849,75
30.017,52
2,8%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
5.460,50
611.147,50
0,9%
Καζάς Κερύνειας:
48,00
2.011,00
2,4%
Καζάς Κερύνειας:
30,00
1.713,00
1,8%
Καζάς Κερύνειας:
573,00
35.582,00
1,6%
Καζάς Κερύνειας:
30,00
2.345,00
1,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
5.532,00
389.495,00
1,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
4.700,00
263.601,00
1,8%
Καζάς Κερύνειας:
20,00
915,00
2,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
484,00
20.490,00
2,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
6.810,00
287.405,00
2,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
22.502,50
1.551.648,50
1,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hacı Ahmed γιος του Hacı Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λάρνακας Λαπήθου 2.285,00
Hasan γιος του Hacı Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λάρνακας Λαπήθου 323,75
Hüseyin γιος του Hacı Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λάρνακας Λαπήθου 323,75
Hasan γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λάρνακας Λαπήθου 1.186,00
Mustafa γιος του Abdülkerim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λάρνακας Λαπήθου 1.092,50
Χατζή Γιαννής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λάρνακας Λαπήθου 1.823,50
Αβραάμ γιος του Χατζή Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λάρνακας Λαπήθου 100,00
Χατζή Γιαννής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λάρνακας Λαπήθου 0,00
Νικόλας γιος του Χατζή Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λάρνακας Λαπήθου 780,00
Γιακουμής γιος του Χατζή Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λάρνακας Λαπήθου 180,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 47 849,75 5.460,50
002   γη με βλάστηση 34 841,75 4.815,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 7 4,25 63,00
004   καλλιέργειες μουριάς 7 4,25 63,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 6 3,25 48,00
006   κατεστραμμένος κήπος μουριών (harab dut bağçesi) 1 1,00 15,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 20 828,50 4.617,50
008   βαμβάκι 4 30,00 450,00
009   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 4 30,00 450,00
010   δημητριακά 16 798,50 4.167,50
011   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 15 797,00 4.145,00
012   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 1 1,50 22,50
013   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 7 9,00 135,00
014   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 7 9,00 135,00
015   άλλη χρήση γης 13 8,00 645,00
016   αλώνι (harman) 8 8,00 160,00
017   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 5 0,00 485,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 48 573 5.532,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 3 9 27,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 3 9 27,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 34 533 5.330,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 22 391 3.910,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 12 142 1.420,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 8 40,00
008   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 8 40,00
009   χαρουπιές 8 21 105,00
010   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 8 21 105,00
011   λεμονιές 1 2 30,00
012   λεμονιές (eşcar-ı limon) 1 2 30,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 30 30 4.700,00
002   σπίτι (hane) 28 28 4.350,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 350,00
004   αγροτικά κτήρια 1 1 50,00
005   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
006   Μύλοι 1 1 300,00
007   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 10 474 4.310,00
002   πρόβατα (agnam) 1 25 200,00
003   αγελάδα (inek) 3 4 550,00
004   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 250,00
005   αίγες (keçi̇) 5 360 2.880,00
006   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 85 680,00
007   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 85 680,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 16, 2019, 9:44 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Λάρνακας Λαπήθου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5749/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό