Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5751
UUID βάσης δεδομένων: f9f722a5-9f2e-4d68-a2ec-d67b7f18b748
Όνομα: Μύρτου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Mirti
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Myrtou
Μύρτου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Myrtou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 22.841,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
8.837,5 2.270,0 6.145,0 5.589,0
38,7% 9,9% 26,9% 24,5%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Μύρτου (Αυτή η εγγραφή) 6.389 27,97%
Ayios Panteleimon Mon. Girniye Piskoposunun zir-i idaresinde olan Manastır 16.453 72,03%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
28,00
1.423,00
2,0%
Καζάς Κερύνειας:
1,00
43,00
2,3%
Καζάς Κερύνειας:
30,00
1.607,00
1,9%
Καζάς Κερύνειας:
30,00
1.643,00
1,8%
Καζάς Κερύνειας:
46,00
2.866,00
1,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κερύνειας:
356,50
30.017,52
1,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
8.837,50
611.147,50
1,4%
Καζάς Κερύνειας:
23,00
2.011,00
1,1%
Καζάς Κερύνειας:
30,00
1.713,00
1,8%
Καζάς Κερύνειας:
266,00
35.582,00
0,7%
Καζάς Κερύνειας:
48,00
2.345,00
2,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
2.270,00
389.495,00
0,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
6.145,00
263.601,00
2,3%
Καζάς Κερύνειας:
12,00
915,00
1,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
283,00
20.490,00
1,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
5.589,00
287.405,00
1,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
22.841,50
1.551.648,50
1,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Λορέντζος γιος του Σταυρινού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μύρτου 766,00
Χριστόδουλος γιος του Ζωρζή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μύρτου 150,50
Χριστοφής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μύρτου 905,00
Σταυρινός γιος του Λορέντζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μύρτου 150,00
Γεράσιμος γιος του Σταυρινού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μύρτου 125,00
Μάρκαρος κόρη του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μύρτου 90,00
Χριστοφής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μύρτου 0,00
Γιαννής γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μύρτου 420,50
Λίνος κόρη του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μύρτου 110,00
Χριστοφής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μύρτου 0,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 46 356,50 8.837,50
002   γη με βλάστηση 36 345,50 3.152,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 4 3,00 45,00
004   καλλιέργειες μουριάς 4 3,00 45,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 4 3,00 45,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 21 319,00 2.055,00
007   βαμβάκι 4 32,00 480,00
008   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 4 32,00 480,00
009   αμπέλι 1 4,00 100,00
010   αμπέλι (bağ) 1 4,00 100,00
011   δημητριακά 16 283,00 1.475,00
012   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 8 279,00 1.395,00
013   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 8 4,00 80,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 11 23,50 1.052,50
015   πλούσιος κήπος με δεξαμενή (mamur bağçe ma-havuz) 1 1,00 300,00
016   κήπος (bağçe) 1 3,50 52,50
017   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 8 17,00 250,00
018   κήπος με τρεχούμενο νερό και δεξαμενή (bağçe tarlası ma-i cari maa havuz) 1 2,00 450,00
019   άλλη χρήση γης 9 2,00 5.640,00
020   αλώνι (harman) 2 2,00 40,00
021   πηγή τρεχούμενου νερού με δεξαμενή (ma-yı cari maa havuz) 2 0,00 1.000,00
022   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 5 0,00 4.600,00
023   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 9,00 45,00
024   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 9,00 45,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 23 266 2.270,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 5 40 120,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 5 40 120,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 14 202 2.020,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 5 113 1.130,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 9 89 890,00
007   συκιές 1 1 5,00
008   συκιές (eşcar-ı incir) 1 1 5,00
009   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 1 5,00
010   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 1 5,00
011   χαρουπιές 1 20 100,00
012   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 20 100,00
013   λεμονιές 1 2 20,00
014   λεμονιές (eşcar-ı limon) 1 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 30 48 6.145,00
002   σπίτι (hane) 25 25 5.640,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 100,00
004   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 1 1 200,00
005   μονόροφο σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (fevkani ve sundurma hane) 1 1 350,00
006   διώροφο σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (tahtani ma sundurma) 1 1 2.800,00
007   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
008   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
009   κτήριο προορισμένα για ζώα 3 21 105,00
010   κυψέλη (ari kovani) 3 21 105,00
011   Μύλοι 1 1 300,00
012   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 11 280 5.214,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 3 600,00
003   αγελάδα (inek) 5 13 925,00
004   δαμαλάκι (dana) 1 2 50,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 2 50,00
006   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 250,00
007   μη εξημερωμένη αγελάδα (yabani inek) 1 5 125,00
008   μουλάρι (katir) 1 5 1.500,00
009   αίγες (keçi̇) 2 128 1.024,00
010   βόδι (öküz) 1 1 125,00
011   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 130 1.040,00
012   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 130 1.040,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 8, 2020, 1:34 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μύρτου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5751/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό