Όνομα: Μύρτου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Mirti
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Myrtou
Μύρτου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Myrtou
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 19.368,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
7.622,5 2.057,0 4.250,0 5.589,0
39,4% 10,6% 21,9% 28,9%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Μύρτου (Αυτή η εγγραφή) 3.823 19,74%
Ayios Panteleimon Mon. Girniye Piskoposunun zir-i idaresinde olan Manastır 15.546 80,26%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
28,00
1.423,00
2,0%
Καζάς Κερύνειας:
1,00
43,00
2,3%
Καζάς Κερύνειας:
30,00
1.607,00
1,9%
Καζάς Κερύνειας:
2,00
87,00
2,3%
Καζάς Κερύνειας:
46,00
2.866,00
1,6%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Κερύνειας:
331,50
18.969,14
1,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
7.622,50
377.086,50
2,0%
Καζάς Κερύνειας:
23,00
2.011,00
1,1%
Καζάς Κερύνειας:
30,00
1.713,00
1,8%
Καζάς Κερύνειας:
240,00
20.691,00
1,2%
Καζάς Κερύνειας:
20,00
708,00
2,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
2.057,00
250.422,00
0,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
4.250,00
107.381,00
4,0%
Καζάς Κερύνειας:
12,00
915,00
1,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
273,00
16.077,00
1,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
5.589,00
178.651,00
3,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
19.368,50
882.085,50
2,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Λορέντζος γιος του Σταυρινού
Μύρτου 766,00
Χριστόδουλος γιος του Ζωρζή
Μύρτου 150,50
Χριστοφής γιος του Γιωρκή
Μύρτου 905,00
Σταυρινός γιος του Λορέντζου
Μύρτου 150,00
Γεράσιμος γιος του Σταυρινού
Μύρτου 125,00
Μάρκαρος κόρη του Χριστοφή
Μύρτου 90,00
Χριστοφής
Μύρτου 0,00
Γιαννής γιος του Χριστόδουλου
Μύρτου 420,50
Λίνος κόρη του Χριστοφή
Μύρτου 110,00
Χριστοφής
Μύρτου 0,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 46 340,00 7.947,50
002   γη με βλάστηση 36 329,00 3.002,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 4 2,50 37,50
004   καλλιέργειες μουριάς 4 2,50 37,50
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 4 2,50 37,50
006   21 305,50 1.935,00
007   βαμβάκι 4 32,00 480,00
008   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 4 32,00 480,00
009   αμπέλι 1 4,00 100,00
010   αμπέλι (bağ) 1 4,00 100,00
011   δημητριακά 16 269,50 1.355,00
012   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 8 269,00 1.345,00
013   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 8 0,50 10,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 11 21,00 1.030,00
015   καλλιεργήσιμος κήπος με δεξαμενή (mamur bağçe ma-havuz) 1 1,00 300,00
016   κήπος (bağçe) 1 3,50 52,50
017   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 8 14,50 227,50
018   κήπος με τρεχούμενο νερό και δεξαμενή (bağçe tarlası ma-i cari maa havuz) 1 2,00 450,00
019   9 2,00 4.900,00
020   αλώνι (harman) 2 2,00 40,00
021   πηγή τρεχούμενου νερού με δεξαμενή (ma-yı cari maa havuz) 2 0,00 500,00
022   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 5 0,00 4.360,00
023   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 9,00 45,00
024   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 9,00 45,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 23 251 2.162,00
002   Σύνολο μουριών 5 34 102,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 5 34 102,00
004   ελιές 14 193 1.930,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 5 110 1.100,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 9 83 830,00
007   συκιές 1 1 5,00
008   συκιές (eşcar-ı incir) 1 1 5,00
009   Σύνολο αμυγδαλιών 1 1 5,00
010   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 1 5,00
011   χαρουπιές 1 20 100,00
012   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 20 100,00
013   λεμονιές 1 2 20,00
014   λεμονιές (eşcar-ı limon) 1 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 30 25 4.550,00
002   σπίτι (hane) 25 5 4.060,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 100,00
004   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 1 1 200,00
005   μονόροφο σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (fevkani ve sundurma hane) 1 1 350,00
006   διώροφο σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (tahtani ma sundurma) 1 1 2.800,00
007   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
008   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
009   3 18 90,00
010   κυψέλη (ari kovani) 3 18 90,00
011   Μύλοι 1 1 300,00
012   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 12 283 5.589,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 3 600,00
003   αγελάδα (inek) 5 13 925,00
004   δαμαλάκι (dana) 1 2 50,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 2 50,00
006   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 250,00
007   μη εξημερωμένη αγελάδα (yabani inek) 1 5 125,00
008   μουλάρι (katir) 1 5 1.500,00
009   αίγες (keçi̇) 2 128 1.024,00
010   βόδι (öküz) 2 4 500,00
011   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 3 375,00
012   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 130 1.040,00
013   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 130 1.040,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 8, 2020, 1:34 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μύρτου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5751/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό