Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5752
UUID βάσης δεδομένων: bd9aa5b9-69fc-4584-9293-790adeda44e1
Όνομα: Ayios Panteleimon Mon.
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Girniye Piskoposunun zir-i idaresinde olan Manastır
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Μύρτου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Panteleimon Mon.
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 16.453,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
7.310,0 1.878,0 3.625,0 3.640,0
44,4% 11,4% 22,0% 22,1%
Γενικά στατιστικά
Μύρτου:
1,00
28,00
3,6%
Μύρτου:
1,00
1,00
100,0%
Μύρτου:
1,00
30,00
3,3%
Μύρτου:
1,00
30,00
3,3%
Μύρτου:
16,00
46,00
34,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Μύρτου:
214,00
356,50
60,0%
Γαίες (αξία)
Μύρτου:
7.310,00
8.837,50
82,7%
Μύρτου:
5,00
23,00
21,7%
Μύρτου:
5,00
30,00
16,7%
Μύρτου:
209,00
266,00
78,6%
Μύρτου:
19,00
48,00
39,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Μύρτου:
1.878,00
2.270,00
82,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Μύρτου:
3.625,00
6.145,00
59,0%
Μύρτου:
5,00
12,00
41,7%
Ζώα (αριθμός)
Μύρτου:
146,00
283,00
51,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Μύρτου:
3.640,00
5.589,00
65,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Μύρτου:
16.453,00
22.841,50
72,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Αγίου Παντελεήμονα, Μύρτου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ayios Panteleimon Mon. 18.253,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 16 214,00 7.310,00
002   γη με βλάστηση 12 213,00 2.290,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 2,00 30,00
004   καλλιέργειες μουριάς 2 2,00 30,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 2 2,00 30,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 5 194,00 1.300,00
007   βαμβάκι 2 25,00 375,00
008   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 2 25,00 375,00
009   αμπέλι 1 4,00 100,00
010   αμπέλι (bağ) 1 4,00 100,00
011   δημητριακά 2 165,00 825,00
012   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 2 165,00 825,00
013   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 5 17,00 960,00
014   πλούσιος κήπος με δεξαμενή (mamur bağçe ma-havuz) 1 1,00 300,00
015   κήπος (bağçe) 1 3,50 52,50
016   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 2 10,50 157,50
017   κήπος με τρεχούμενο νερό και δεξαμενή (bağçe tarlası ma-i cari maa havuz) 1 2,00 450,00
018   άλλη χρήση γης 4 1,00 5.020,00
019   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
020   πηγή τρεχούμενου νερού με δεξαμενή (ma-yı cari maa havuz) 2 0,00 1.000,00
021   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0,00 4.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 5 209 1.878,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 16 48,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 16 48,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 3 173 1.730,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 100 1.000,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 73 730,00
007   χαρουπιές 1 20 100,00
008   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 20 100,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 5 19 3.625,00
002   σπίτι (hane) 2 2 3.150,00
003   μονόροφο σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (fevkani ve sundurma hane) 1 1 350,00
004   διώροφο σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (tahtani ma sundurma) 1 1 2.800,00
005   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
006   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
007   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 15 75,00
008   κυψέλη (ari kovani) 1 15 75,00
009   Μύλοι 1 1 300,00
010   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 4 143 3.265,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 3 600,00
003   αγελάδα (inek) 1 5 125,00
004   μη εξημερωμένη αγελάδα (yabani inek) 1 5 125,00
005   μουλάρι (katir) 1 5 1.500,00
006   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 130 1.040,00
007   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 130 1.040,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 5, 2020, 9:53 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ayios Panteleimon Mon.. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5752/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό