Όνομα: Ayios Panteleimon Mon.
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Girniye Piskoposunun zir-i idaresinde olan Manastır
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Panteleimon Mon.
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Μύρτου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 15.545,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
6.502,5 1.878,0 3.625,0 3.640,0
41,8% 12,1% 23,3% 23,4%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Μύρτου:
1,00
28,00
3,6%
Μύρτου:
1,00
1,00
100,0%
Μύρτου:
1,00
30,00
3,3%
Μύρτου:
1,00
2,00
50,0%
Μύρτου:
16,00
46,00
34,8%
Γαίες (εμβαδόν)
Μύρτου:
212,50
331,50
64,1%
Γαίες (αξία)
Μύρτου:
6.502,50
7.622,50
85,3%
Μύρτου:
5,00
23,00
21,7%
Μύρτου:
5,00
30,00
16,7%
Μύρτου:
209,00
240,00
87,1%
Μύρτου:
16,00
20,00
80,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Μύρτου:
1.878,00
2.057,00
91,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Μύρτου:
3.625,00
4.250,00
85,3%
Μύρτου:
5,00
12,00
41,7%
Ζώα (αριθμός)
Μύρτου:
138,00
273,00
50,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Μύρτου:
3.640,00
5.589,00
65,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Μύρτου:
15.545,50
19.368,50
80,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μνοαστήρι Αγίου Παντελεήμονα, Μύρτου
Ayios Panteleimon Mon. 18.253,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 16 214,00 6.810,00
002   γη με βλάστηση 12 213,00 2.290,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 2,00 30,00
004   καλλιέργειες μουριάς 2 2,00 30,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 2 2,00 30,00
006   5 194,00 1.300,00
007   βαμβάκι 2 25,00 375,00
008   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 2 25,00 375,00
009   αμπέλι 1 4,00 100,00
010   αμπέλι (bağ) 1 4,00 100,00
011   δημητριακά 2 165,00 825,00
012   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 2 165,00 825,00
013   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 5 17,00 960,00
014   καλλιεργήσιμος κήπος με δεξαμενή (mamur bağçe ma-havuz) 1 1,00 300,00
015   κήπος (bağçe) 1 3,50 52,50
016   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 2 10,50 157,50
017   κήπος με τρεχούμενο νερό και δεξαμενή (bağçe tarlası ma-i cari maa havuz) 1 2,00 450,00
018   4 1,00 4.520,00
019   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
020   πηγή τρεχούμενου νερού με δεξαμενή (ma-yı cari maa havuz) 2 0,00 500,00
021   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0,00 4.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 5 209 1.878,00
002   Σύνολο μουριών 1 16 48,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 16 48,00
004   ελιές 3 173 1.730,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 100 1.000,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 73 730,00
007   χαρουπιές 1 20 100,00
008   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 20 100,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 5 19 3.625,00
002   σπίτι (hane) 2 2 3.150,00
003   μονόροφο σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (fevkani ve sundurma hane) 1 1 350,00
004   διώροφο σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (tahtani ma sundurma) 1 1 2.800,00
005   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
006   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
007   1 15 75,00
008   κυψέλη (ari kovani) 1 15 75,00
009   Μύλοι 1 1 300,00
010   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 5 146 3.640,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 3 600,00
003   αγελάδα (inek) 1 5 125,00
004   μη εξημερωμένη αγελάδα (yabani inek) 1 5 125,00
005   μουλάρι (katir) 1 5 1.500,00
006   βόδι (öküz) 1 3 375,00
007   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 3 375,00
008   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 130 1.040,00
009   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 130 1.040,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 5, 2020, 9:53 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ayios Panteleimon Mon.. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5752/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό