Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5753
UUID βάσης δεδομένων: 07632c11-c66f-4649-aea5-3a8f2a9fa52b
Όνομα: Μοναστήρι Αχειροποίητου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aşeropidi
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Lapta Karyesi Kurbunda
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Akhiropietos Mon.
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 25.410,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
14.020,0 2.615,0 6.775,0 2.000,0
55,2% 10,3% 26,7% 7,9%
Γενικά στατιστικά
Lapta Karyesi Kurbunda:
1,00
1,00
100,0%
Lapta Karyesi Kurbunda:
0,00
1,00
0,0%
Lapta Karyesi Kurbunda:
0,00
1,00
0,0%
Lapta Karyesi Kurbunda:
0,00
1,00
0,0%
Lapta Karyesi Kurbunda:
8,00
8,00
100,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Lapta Karyesi Kurbunda:
165,00
165,00
100,0%
Γαίες (αξία)
Lapta Karyesi Kurbunda:
14.020,00
14.020,00
100,0%
Lapta Karyesi Kurbunda:
3,00
3,00
100,0%
Lapta Karyesi Kurbunda:
6,00
6,00
100,0%
Lapta Karyesi Kurbunda:
263,00
263,00
100,0%
Lapta Karyesi Kurbunda:
7,00
7,00
100,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Lapta Karyesi Kurbunda:
2.615,00
2.615,00
100,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Lapta Karyesi Kurbunda:
6.775,00
6.775,00
100,0%
Lapta Karyesi Kurbunda:
3,00
3,00
100,0%
Ζώα (αριθμός)
Lapta Karyesi Kurbunda:
16,00
16,00
100,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Lapta Karyesi Kurbunda:
2.000,00
2.000,00
100,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Lapta Karyesi Kurbunda:
25.410,00
25.410,00
100,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 8 165,00 14.020,00
002   γη με βλάστηση 5 164,00 9.350,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 1,00 100,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 1,00 100,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 1,00 100,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 3 155,00 8.450,00
007   βαμβάκι 1 20,00 2.000,00
008   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 20,00 2.000,00
009   αμπέλι 1 15,00 450,00
010   αμπέλι (bağ) 1 15,00 450,00
011   δημητριακά 1 120,00 6.000,00
012   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 120,00 6.000,00
013   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 8,00 800,00
014   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 8,00 800,00
015   άλλη χρήση γης 3 1,00 4.670,00
016   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
017   ανεξάρτητη πηγή τρεχούμενου νερού (müstakil ma-i cari) 1 0,00 4.000,00
018   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0,00 650,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 3 263 2.615,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 2 260 2.600,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 150 1.500,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 110 1.100,00
005   χαρουπιές 1 3 15,00
006   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 3 15,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 6 7 6.775,00
002   τμήμα κτηρίου 2 2 5.300,00
003   δωμάτιο 1 1 2.500,00
004   διώροφο κτήριο με δωμάτια (tahtani ve fevkani oda) 1 1 2.500,00
005   διόρωφο μοναστηριακό σύμπλεγμα κελιών (diğer tahtani oda) 1 1 2.800,00
006   αποθήκη (mahzen) 1 2 1.000,00
007   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 1 100,00
008   στάβλος (ahir) 1 1 100,00
009   Μύλοι 2 2 375,00
010   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 300,00
011   μύλος (deği̇rmen) 1 1 75,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 2 14 1.500,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 1 200,00
003   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
004   αγελάδα (inek) 1 13 1.300,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 2, 2021, 7:20 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μοναστήρι Αχειροποίητου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5753/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό