Όνομα: Agios Mamas
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Nefs-i Amordafa'da Kain Manastır
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Agios Mamas
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Μόρφου (του)
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.145,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
2.945,0 540,0 3.960,0 700,0
36,2% 6,6% 48,6% 8,6%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Μόρφου (του):
1,00
224,00
0,4%
Μόρφου (του):
0,00
4,00
0,0%
Μόρφου (του):
0,00
268,00
0,0%
Μόρφου (του):
0,00
6,00
0,0%
Μόρφου (του):
8,00
228,00
3,5%
Γαίες (εμβαδόν)
Μόρφου (του):
164,50
4.234,88
3,9%
Γαίες (αξία)
Μόρφου (του):
2.945,00
96.895,00
3,0%
Μόρφου (του):
1,00
91,00
1,1%
Μόρφου (του):
4,00
234,00
1,7%
Μόρφου (του):
27,00
236,00
11,4%
Μόρφου (του):
3,00
9,00
33,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Μόρφου (του):
540,00
3.949,00
13,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Μόρφου (του):
3.960,00
42.850,00
9,2%
Μόρφου (του):
2,00
139,00
1,4%
Ζώα (αριθμός)
Μόρφου (του):
1,00
1.491,00
0,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Μόρφου (του):
700,00
20.154,00
3,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Μόρφου (του):
8.145,00
162.813,00
5,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 8 165,50 3.245,00
002   γη με βλάστηση 7 164,50 3.225,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 2,00 100,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 2,00 100,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 2,00 100,00
006   2 2,50 375,00
007   1 1,50 75,00
008   καλλιεργήσιμο περιβόλι/κήπος (mamur bağçe) 1 1,50 75,00
009   βαμβάκι 1 1,00 300,00
010   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 1,00 300,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 4 160,00 2.750,00
012   αγροτεμάχιο (tarla) 3 130,00 2.450,00
013   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 1 30,00 300,00
014   1 1,00 20,00
015   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 1 27 540,00
002   ελιές 1 27 540,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 27 540,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 4 5 3.960,00
002   σπίτι (hane) 1 1 150,00
003   1 2 10,00
004   κυψέλη (ari kovani) 1 2 10,00
005   βοηθητικές κατασκευές 1 1 3.500,00
006   πετρόκτιστο ισόγειο (fevkani kagir) 1 1 3.500,00
007   Μύλοι 1 1 300,00
008   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 2 2 700,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 1 200,00
003   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
004   μουλάρι (katir) 1 1 500,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 19, 2019, 11:09 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Agios Mamas. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5754/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό