Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5755
UUID βάσης δεδομένων: fc013ae5-3052-4a52-9255-f1a5059835ea
Όνομα: Μοναστήρι Μελανδρύνας
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Melandrina
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Melandryna Mon.
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.920,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.505,0 1.800,0 3.265,0 2.350,0
16,9% 20,2% 36,6% 26,3%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
1,00
1.423,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
1,00
43,00
2,3%
Καζάς Κερύνειας:
1,00
1.607,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
1,00
1.643,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
5,00
2.866,00
0,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κερύνειας:
147,00
30.017,52
0,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
1.505,00
611.147,50
0,2%
Καζάς Κερύνειας:
2,00
2.011,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
3,00
1.713,00
0,2%
Καζάς Κερύνειας:
180,00
35.582,00
0,5%
Καζάς Κερύνειας:
5,00
2.345,00
0,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
1.800,00
389.495,00
0,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
3.265,00
263.601,00
1,2%
Καζάς Κερύνειας:
3,00
915,00
0,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
252,00
20.490,00
1,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
2.350,00
287.405,00
0,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
8.920,00
1.551.648,50
0,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Μελανδρίνας
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μοναστήρι Μελανδρύνας 8.920,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 5 147,00 1.505,00
002   γη με βλάστηση 3 146,00 935,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 3 146,00 935,00
004   λαχανικό 1 13,00 195,00
005   πλούσιος κήπος (mamur bağçe) 1 13,00 195,00
006   αμπέλι 1 3,00 90,00
007   αμπέλι (bağ) 1 3,00 90,00
008   δημητριακά 1 130,00 650,00
009   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 130,00 650,00
010   άλλη χρήση γης 2 1,00 570,00
011   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
012   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0,00 550,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 180 1.800,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 2 180 1.800,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 30 300,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 150 1.500,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 3 5 3.265,00
002   σπίτι (hane) 1 1 3.000,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 3 15,00
004   κυψέλη (ari kovani) 1 3 15,00
005   Μύλοι 1 1 250,00
006   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 250,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 2 251 2.100,00
002   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
003   αίγες (keçi̇) 1 250 2.000,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 2, 2021, 7:13 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μοναστήρι Μελανδρύνας. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5755/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό