Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5756
UUID βάσης δεδομένων: aed34b8f-1ecd-4265-8f68-3f997670205f
Όνομα: Μοναστήρι Αγίου Νικολάου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Nikola Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Ορούντα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Nikolaos Mon.
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 9.170,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
4.440,0 1.200,0 3.180,0 350,0
48,4% 13,1% 34,7% 3,8%
Γενικά στατιστικά
Ορούντα:
1,00
41,00
2,4%
Ορούντα:
1,00
2,00
50,0%
Ορούντα:
1,00
50,00
2,0%
Ορούντα:
1,00
53,00
1,9%
Ορούντα:
5,00
63,00
7,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ορούντα:
406,00
1.225,00
33,1%
Γαίες (αξία)
Ορούντα:
4.440,00
41.660,00
10,7%
Ορούντα:
1,00
25,00
4,0%
Ορούντα:
3,00
52,00
5,8%
Ορούντα:
60,00
133,00
45,1%
Ορούντα:
3,00
56,00
5,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ορούντα:
1.200,00
1.975,00
60,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ορούντα:
3.180,00
14.105,00
22,5%
Ορούντα:
2,00
56,00
3,6%
Ζώα (αριθμός)
Ορούντα:
2,00
434,00
0,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ορούντα:
350,00
8.732,00
4,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ορούντα:
9.170,00
66.472,00
13,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Αγίου Νικολάου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μοναστήρι Αγίου Νικολάου 9.170,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 5 406,00 4.440,00
002   γη με βλάστηση 4 404,00 4.400,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 100,00 1.000,00
004   δημητριακά 1 100,00 1.000,00
005   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 100,00 1.000,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 304,00 3.400,00
007   αγροτεμάχιο (tarla) 1 100,00 2.000,00
008   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 1 200,00 1.000,00
009   πλούσιος κήπος με τρεχούμενο νερό (mamur bağçe ma-yı cari) 1 4,00 400,00
010   άλλη χρήση γης 1 2,00 40,00
011   αλώνι (harman) 1 2,00 40,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 60 1.200,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 60 1.200,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 60 1.200,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 3 3 3.180,00
002   σπίτι (hane) 1 1 2.800,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 80,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 80,00
005   Μύλοι 1 1 300,00
006   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 1 100,00
002   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 2, 2021, 7:02 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μοναστήρι Αγίου Νικολάου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5756/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό