Όνομα: Manastırlar
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Manastırlar
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Vizaca ve Nikidar (Nicidari) Karyeleri
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 2,670.00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
1,140.0 1,230.0 300.0 0.0
42.7% 46.1% 11.2% 0.0%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Vizaca ve Nikidar (Nicidari) Karyeleri:
1.00
1.00
100.0%
Vizaca ve Nikidar (Nicidari) Karyeleri:
0.00
1.00
0.0%
Vizaca ve Nikidar (Nicidari) Karyeleri:
0.00
1.00
0.0%
Vizaca ve Nikidar (Nicidari) Karyeleri:
0.00
1.00
0.0%
Vizaca ve Nikidar (Nicidari) Karyeleri:
3.00
3.00
100.0%
Γαίες (εμβαδόν)
Vizaca ve Nikidar (Nicidari) Karyeleri:
107.00
107.00
100.0%
Γαίες (αξία)
Vizaca ve Nikidar (Nicidari) Karyeleri:
1,140.00
1,140.00
100.0%
Vizaca ve Nikidar (Nicidari) Karyeleri:
1.00
1.00
100.0%
Vizaca ve Nikidar (Nicidari) Karyeleri:
1.00
1.00
100.0%
Vizaca ve Nikidar (Nicidari) Karyeleri:
82.00
82.00
100.0%
Vizaca ve Nikidar (Nicidari) Karyeleri:
1.00
1.00
100.0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Vizaca ve Nikidar (Nicidari) Karyeleri:
1,230.00
1,230.00
100.0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Vizaca ve Nikidar (Nicidari) Karyeleri:
300.00
300.00
100.0%
Vizaca ve Nikidar (Nicidari) Karyeleri:
0.00
0.00
0.0%
Ζώα (αριθμός)
Vizaca ve Nikidar (Nicidari) Karyeleri:
0.00
0.00
0.0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Vizaca ve Nikidar (Nicidari) Karyeleri:
0.00
0.00
0.0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Vizaca ve Nikidar (Nicidari) Karyeleri:
2,670.00
2,670.00
100.0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 3 107.00 1,140.00
002   γη με βλάστηση 2 106.00 1,120.00
003   1 100.00 1,000.00
004   δημητριακά 1 100.00 1,000.00
005   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 100.00 1,000.00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 6.00 120.00
007   αγροτεμάχιο (tarla) 1 6.00 120.00
008   1 1.00 20.00
009   αλώνι (harman) 1 1.00 20.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 1 82 1,230.00
002   ελιές 1 82 1,230.00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 82 1,230.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 1 1 300.00
002   σπίτι (hane) 1 1 300.00
003   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 1 1 300.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 20, 2019, 10:42 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Manastırlar. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5757/ στις 27/06/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό