Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5758
UUID βάσης δεδομένων: 7ec9ef41-70bf-4a82-b7fe-28290dc479e9
Όνομα: Μοναστήρι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Manastır
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Πολύστυπος
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 3.394,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.760,0 220,0 350,0 64,0
81,3% 6,5% 10,3% 1,9%
Γενικά στατιστικά
Πολύστυπος:
1,00
18,00
5,6%
Πολύστυπος:
1,00
3,00
33,3%
Πολύστυπος:
1,00
30,00
3,3%
Πολύστυπος:
1,00
30,00
3,3%
Πολύστυπος:
4,00
69,00
5,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Πολύστυπος:
8,00
196,50
4,1%
Γαίες (αξία)
Πολύστυπος:
2.760,00
11.605,00
23,8%
Πολύστυπος:
3,00
52,00
5,8%
Πολύστυπος:
1,00
29,00
3,4%
Πολύστυπος:
22,00
147,00
15,0%
Πολύστυπος:
1,00
30,00
3,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Πολύστυπος:
220,00
1.330,00
16,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Πολύστυπος:
350,00
5.550,00
6,3%
Πολύστυπος:
1,00
7,00
14,3%
Ζώα (αριθμός)
Πολύστυπος:
8,00
25,00
32,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Πολύστυπος:
64,00
585,00
10,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Πολύστυπος:
3.394,00
19.070,00
17,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Αποστόλου Αντρέα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μοναστήρι 3.394,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 4 8,00 2.760,00
002   γη με βλάστηση 3 8,00 760,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,50 25,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,50 25,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 0,50 25,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 4,50 135,00
007   αμπέλι 1 4,50 135,00
008   αμπέλι (bağ) 1 4,50 135,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 3,00 600,00
010   κήπος (bağçe) 1 3,00 600,00
011   άλλη χρήση γης 1 0,00 2.000,00
012   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0,00 2.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 3 22 220,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 5 50,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 5 50,00
004   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 8 80,00
005   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 8 80,00
006   καρυδιά 1 9 90,00
007   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 9 90,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 1 350,00
002   σπίτι (hane) 1 1 350,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 8 64,00
002   αίγες (keçi̇) 1 8 64,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 3, 2021, 8:06 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μοναστήρι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5758/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό