Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5760
UUID βάσης δεδομένων: 2a17339f-80ab-44d8-91d0-959ad4ca9dc6
Όνομα: Manastır
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Manastır
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Καλοπαναγιώτης
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 1.690,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
150,0 410,0 1.130,0 0,0
8,9% 24,3% 66,9% 0,0%
Γενικά στατιστικά
Καλοπαναγιώτης:
1,00
65,00
1,5%
Καλοπαναγιώτης:
0,00
1,00
0,0%
Καλοπαναγιώτης:
0,00
74,00
0,0%
Καλοπαναγιώτης:
0,00
75,00
0,0%
Καλοπαναγιώτης:
2,00
185,00
1,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καλοπαναγιώτης:
2,00
690,00
0,3%
Γαίες (αξία)
Καλοπαναγιώτης:
150,00
32.787,50
0,5%
Καλοπαναγιώτης:
2,00
120,00
1,7%
Καλοπαναγιώτης:
4,00
71,00
5,6%
Καλοπαναγιώτης:
21,00
266,00
7,9%
Καλοπαναγιώτης:
4,00
73,00
5,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καλοπαναγιώτης:
410,00
2.642,00
15,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καλοπαναγιώτης:
1.130,00
11.550,00
9,8%
Καλοπαναγιώτης:
0,00
4,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Καλοπαναγιώτης:
0,00
37,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καλοπαναγιώτης:
0,00
1.080,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καλοπαναγιώτης:
1.690,00
48.059,50
3,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 2 2,00 150,00
002   γη με βλάστηση 2 2,00 150,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 1,00 75,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 1,00 75,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 1,00 75,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 1,00 75,00
007   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 1,00 75,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 21 410,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 20 400,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 20 400,00
004   καρυδιά 1 1 10,00
005   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 4 4 1.130,00
002   σπίτι (hane) 2 2 230,00
003   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 1 1 150,00
004   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 1 100,00
005   στάβλος (ahir) 1 1 100,00
006   Μύλοι 1 1 800,00
007   Νερόμυλοι 1 1 800,00
008   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 800,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 22, 2020, 7:14 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Manastır. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5760/ στις 24/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό