Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5761
UUID βάσης δεδομένων: e3c67675-6d9f-43ca-b79e-10dc0a93d305
Όνομα: Μονή Τρικουκκιώτισσας
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Tiriikucidisa
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Πρόδρομος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Trikoukkia Mon.
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 940,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
425,0 115,0 400,0 0,0
45,2% 12,2% 42,6% 0,0%
Γενικά στατιστικά
Πρόδρομος:
2,00
31,00
6,5%
Πρόδρομος:
1,00
2,00
50,0%
Πρόδρομος:
1,00
35,00
2,9%
Πρόδρομος:
1,00
35,00
2,9%
Πρόδρομος:
3,00
36,00
8,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Πρόδρομος:
5,00
79,50
6,3%
Γαίες (αξία)
Πρόδρομος:
425,00
5.635,00
7,5%
Πρόδρομος:
5,00
26,00
19,2%
Πρόδρομος:
2,00
33,00
6,1%
Πρόδρομος:
13,00
111,00
11,7%
Πρόδρομος:
2,00
32,00
6,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Πρόδρομος:
115,00
885,00
13,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Πρόδρομος:
400,00
3.800,00
10,5%
Πρόδρομος:
0,00
15,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Πρόδρομος:
0,00
19,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Πρόδρομος:
0,00
5.700,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Πρόδρομος:
940,00
16.020,00
5,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Τρικουκκιώτισσας
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μονή Τρικουκκιώτισσας 325,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 3 5,00 425,00
002   γη με βλάστηση 3 5,00 425,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 1,50 150,00
004   καλλιέργειες μηλιάς 1 1,50 150,00
005   κήπος με μηλιές (elma bağçesi) 1 1,50 150,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 0,50 50,00
007   λαχανικό 1 0,50 50,00
008   πλούσιος κήπος (mamur bağçe) 1 0,50 50,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 3,00 225,00
010   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 3,00 225,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 5 13 115,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 2 6 60,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 3 30,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun) 1 3 30,00
005   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 3 15,00
006   αμυγδαλιά (badem) 1 3 15,00
007   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 1 3 15,00
008   καρυδιά 2 4 40,00
009   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 1 10,00
010   καρυδιές (cevi̇z eşcâri) 1 3 30,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 2 2 400,00
002   σπίτι (hane) 2 2 400,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 2, 2021, 9:18 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μονή Τρικουκκιώτισσας. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5761/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό