Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5762
UUID βάσης δεδομένων: eb34aaf0-5333-4eb0-bf9d-4e9ec5c1e2ac
Όνομα: Manastır
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Manastır
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Σινάορος
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 900,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
170,0 430,0 300,0 0,0
18,9% 47,8% 33,3% 0,0%
Γενικά στατιστικά
Σινάορος:
1,00
13,00
7,7%
Σινάορος:
0,00
1,00
0,0%
Σινάορος:
0,00
14,00
0,0%
Σινάορος:
0,00
14,00
0,0%
Σινάορος:
2,00
84,00
2,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Σινάορος:
6,50
215,00
3,0%
Γαίες (αξία)
Σινάορος:
170,00
14.510,00
1,2%
Σινάορος:
3,00
36,00
8,3%
Σινάορος:
1,00
22,00
4,5%
Σινάορος:
28,00
122,00
23,0%
Σινάορος:
1,00
24,00
4,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Σινάορος:
430,00
1.330,00
32,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Σινάορος:
300,00
4.195,00
7,2%
Σινάορος:
0,00
14,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Σινάορος:
0,00
26,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Σινάορος:
0,00
1.804,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Σινάορος:
900,00
21.839,00
4,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 2 6,50 170,00
002   γη με βλάστηση 2 6,50 170,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,50 50,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,50 50,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 0,50 50,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 6,00 120,00
007   βαμβάκι 1 6,00 120,00
008   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 6,00 120,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 3 28 430,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 2 27 420,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 12 120,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 15 300,00
005   καρυδιά 1 1 10,00
006   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 1 300,00
002   σπίτι (hane) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 11, 2020, 8:10 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Manastır. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5762/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό