Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5763
UUID βάσης δεδομένων: e27c85f4-0862-4789-aa12-0aa21593c221
Όνομα: Κοντεμένος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kourdomoni
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kontemenos
Κοντεμένος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kondemenos Kurdemen
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 22.465,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
3.820,0 0,0 2.670,0 15.975,0
17,0% 0,0% 11,9% 71,1%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
15,00
1.423,00
1,1%
Καζάς Κερύνειας:
0,00
43,00
0,0%
Καζάς Κερύνειας:
15,00
1.607,00
0,9%
Καζάς Κερύνειας:
15,00
1.643,00
0,9%
Καζάς Κερύνειας:
31,00
2.866,00
1,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κερύνειας:
543,00
30.017,52
1,8%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
3.820,00
611.147,50
0,6%
Καζάς Κερύνειας:
0,00
2.011,00
0,0%
Καζάς Κερύνειας:
19,00
1.713,00
1,1%
Καζάς Κερύνειας:
0,00
35.582,00
0,0%
Καζάς Κερύνειας:
19,00
2.345,00
0,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
0,00
389.495,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
2.670,00
263.601,00
1,0%
Καζάς Κερύνειας:
23,00
915,00
2,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
1.810,00
20.490,00
8,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
15.975,00
287.405,00
5,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
22.465,00
1.551.648,50
1,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χατζή Πιερής γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοντεμένος 3.275,00
Γιαννής γιος του Χατζή Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοντεμένος 2.775,00
Χριστόδουλος γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοντεμένος 1.480,00
Κυριάκος γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοντεμένος 3.430,00
Γιαννής γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοντεμένος 1.190,00
Βασίλης γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοντεμένος 900,00
Λευτέρης γιος του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοντεμένος 950,00
Λουίζος γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοντεμένος 2.185,00
Γιωρκής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοντεμένος 500,00
Κτωρής γιος του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοντεμένος 1.250,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 31 543,00 3.820,00
002   γη με βλάστηση 24 537,00 3.680,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 22 517,00 3.530,00
004   βαμβάκι 10 81,00 1.335,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 10 81,00 1.335,00
006   δημητριακά 12 436,00 2.195,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 10 435,00 2.175,00
008   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 2 1,00 20,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 20,00 150,00
010   αγροτεμάχιο (tarla) 2 20,00 150,00
011   άλλη χρήση γης 7 6,00 140,00
012   αλώνι (harman) 7 6,00 140,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 19 19 2.670,00
002   σπίτι (hane) 18 18 2.570,00
003   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 1 1 180,00
004   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 1 1 150,00
005   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
006   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 18 1.805 14.725,00
002   πρόβατα (agnam) 1 50 400,00
003   αγελάδα (inek) 4 4 500,00
004   δαμαλάκι (dana) 2 2 100,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 2 2 100,00
006   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 2 2 400,00
007   βόδι (öküz) 1 1 125,00
008   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 12 1.750 13.700,00
009   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 12 1.750 13.700,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάρτιος 3, 2020, 12:32 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κοντεμένος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5763/ στις 24/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό