Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5765
UUID βάσης δεδομένων: 2ad06e93-c635-452a-bc16-04d026ba6a97
Όνομα: Άγιος Ερμόλαος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Ayarmola
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agios Ermolaos
Άγιος Ερμόλαος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Ermolaos
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 20.487,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
7.492,5 355,0 3.415,0 9.225,0
36,6% 1,7% 16,7% 45,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
14,00
1.423,00
1,0%
Καζάς Κερύνειας:
0,00
43,00
0,0%
Καζάς Κερύνειας:
22,00
1.607,00
1,4%
Καζάς Κερύνειας:
23,00
1.643,00
1,4%
Καζάς Κερύνειας:
50,00
2.866,00
1,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κερύνειας:
507,50
30.017,52
1,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
7.492,50
611.147,50
1,2%
Καζάς Κερύνειας:
6,00
2.011,00
0,3%
Καζάς Κερύνειας:
22,00
1.713,00
1,3%
Καζάς Κερύνειας:
29,00
35.582,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
39,00
2.345,00
1,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
355,00
389.495,00
0,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
3.415,00
263.601,00
1,3%
Καζάς Κερύνειας:
14,00
915,00
1,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
1.086,00
20.490,00
5,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
9.225,00
287.405,00
3,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
20.487,50
1.551.648,50
1,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Καρά Muhammed γιος του Hacı Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ερμόλαος 547,50
Γυναίκα του Καρά Muhammed γιου του Hacı Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ερμόλαος 30,00
Hüseyin γιος του Muhammed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ερμόλαος 1.275,00
Γυναίκα του Hüseyin γιου του Muhammed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ερμόλαος 175,00
Hüseyin γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ερμόλαος 910,00
Μητέρα του Hüseyin γιου του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ερμόλαος 180,00
Ali γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ερμόλαος 1.540,00
Yusuf γιος του Hacı Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ερμόλαος 665,00
Hüseyin γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ερμόλαος 215,00
Γαμπρός του Hüseyin γιου του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ερμόλαος 215,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 50 507,50 7.492,50
002   γη με βλάστηση 38 378,50 6.582,50
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 38 378,50 6.582,50
004   βαμβάκι 12 54,00 930,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 12 54,00 930,00
006   δημητριακά 24 322,75 5.327,50
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 17 320,50 5.262,50
008   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 0,50 10,00
009   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 6 1,75 55,00
010   Αγροτεμάχια ριζαριού (Boya tarlaları) 2 1,75 325,00
011   αγροτεμάχιο με ριζάρι (boya tarlasi) 2 1,75 325,00
012   άλλη χρήση γης 7 7,00 140,00
013   αλώνι (harman) 7 7,00 140,00
014   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 5 122,00 770,00
015   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 5 122,00 770,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 6 29 355,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 5 26 340,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 2 15 150,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 3 11 190,00
005   χαρουπιές 1 3 15,00
006   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 3 15,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 22 39 3.415,00
002   σπίτι (hane) 19 19 3.240,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 5 5 1.330,00
004   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 1 1 400,00
005   αγροτικά κτήρια 1 1 80,00
006   μάντρα (mandıra) 1 1 80,00
007   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 19 95,00
008   κυψέλη (ari kovani) 2 19 95,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 14 1.086 9.225,00
002   πρόβατα (agnam) 1 600 4.800,00
003   αίγες (keçi̇) 3 115 920,00
004   βόδι (öküz) 3 6 750,00
005   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 7 365 2.755,00
006   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 6 315 2.355,00
007   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 50 400,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάρτιος 3, 2020, 1:57 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιος Ερμόλαος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5765/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό