Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5767
UUID βάσης δεδομένων: c4e6d3f0-9aa5-45dd-9dae-cf28a3cd141b
Όνομα: Αγίρδα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Ağirda
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agirda
Αγίρδα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Agridhi Aghirda
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 14.320,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.685,0 2.330,0 3.275,0 6.030,0
18,8% 16,3% 22,9% 42,1%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
24,00
1.423,00
1,7%
Καζάς Κερύνειας:
1,00
43,00
2,3%
Καζάς Κερύνειας:
23,00
1.607,00
1,4%
Καζάς Κερύνειας:
23,00
1.643,00
1,4%
Καζάς Κερύνειας:
24,00
2.866,00
0,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κερύνειας:
513,00
30.017,52
1,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
2.685,00
611.147,50
0,4%
Καζάς Κερύνειας:
43,00
2.011,00
2,1%
Καζάς Κερύνειας:
25,00
1.713,00
1,5%
Καζάς Κερύνειας:
275,00
35.582,00
0,8%
Καζάς Κερύνειας:
41,00
2.345,00
1,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
2.330,00
389.495,00
0,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
3.275,00
263.601,00
1,2%
Καζάς Κερύνειας:
22,00
915,00
2,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
498,00
20.490,00
2,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
6.030,00
287.405,00
2,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
14.320,00
1.551.648,50
0,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Halil γιος του Davud
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγίρδα 1.365,00
İbrahim γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγίρδα 2.015,00
Hacı İbrahim γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγίρδα 1.505,00
Καρά Mustafa γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγίρδα 380,00
Hüseyin γιος του Musa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγίρδα 1.225,00
İsmail γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγίρδα 445,00
Süleyman γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγίρδα 530,00
Hacı Feyzullah γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγίρδα 1.040,00
Nuh γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγίρδα 370,00
İbrahim γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγίρδα 375,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 24 513,00 2.685,00
002   γη με βλάστηση 16 505,00 2.525,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 16 505,00 2.525,00
004   δημητριακά 16 505,00 2.525,00
005   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 16 505,00 2.525,00
006   άλλη χρήση γης 8 8,00 160,00
007   αλώνι (harman) 8 8,00 160,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 43 275 2.330,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 22 181 1.860,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 21 176 1.760,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 5 100,00
005   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 9 41 205,00
006   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 9 41 205,00
007   χαρουπιές 12 53 265,00
008   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 12 53 265,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 25 41 3.275,00
002   σπίτι (hane) 21 21 3.160,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 3 3 550,00
004   κτήριο προορισμένα για ζώα 4 20 115,00
005   κυψέλη (ari kovani) 4 20 115,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 18 494 5.030,00
002   αγελάδα (inek) 5 5 650,00
003   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 250,00
004   αίγες (keçi̇) 9 485 3.880,00
005   βόδι (öküz) 4 4 500,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 7, 2020, 1:51 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αγίρδα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5767/ στις 24/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό