Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5770
UUID βάσης δεδομένων: 097e4d3a-06f2-4b74-825a-f1a9367273da
Όνομα: Φότα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Hota
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Fota
Φότα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Photta
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 6.461,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.155,0 0,0 1.790,0 3.516,0
17,9% 0,0% 27,7% 54,4%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
11,00
1.423,00
0,8%
Καζάς Κερύνειας:
0,00
43,00
0,0%
Καζάς Κερύνειας:
11,00
1.607,00
0,7%
Καζάς Κερύνειας:
11,00
1.643,00
0,7%
Καζάς Κερύνειας:
14,00
2.866,00
0,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κερύνειας:
172,00
30.017,52
0,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
1.155,00
611.147,50
0,2%
Καζάς Κερύνειας:
0,00
2.011,00
0,0%
Καζάς Κερύνειας:
11,00
1.713,00
0,6%
Καζάς Κερύνειας:
0,00
35.582,00
0,0%
Καζάς Κερύνειας:
11,00
2.345,00
0,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
0,00
389.495,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
1.790,00
263.601,00
0,7%
Καζάς Κερύνειας:
15,00
915,00
1,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
308,00
20.490,00
1,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
3.516,00
287.405,00
1,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
6.461,00
1.551.648,50
0,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Muhammed γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φότα 1.335,00
Hasan γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φότα 755,00
Ali γιος του Hacı Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φότα 900,00
Derviş Ali γιος του Muhammed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φότα 650,00
Hasan γιος του Muhammed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φότα 455,00
Ali γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φότα 566,00
Mustafa γιος του Muhammed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φότα 260,00
Mustafa γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φότα 100,00
Ali γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φότα 285,00
Ali γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φότα 320,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 14 172,00 1.155,00
002   γη με βλάστηση 9 160,00 1.050,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 9 160,00 1.050,00
004   βαμβάκι 3 25,00 375,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 3 25,00 375,00
006   δημητριακά 6 135,00 675,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 6 135,00 675,00
008   άλλη χρήση γης 3 3,00 60,00
009   αλώνι (harman) 3 3,00 60,00
010   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 9,00 45,00
011   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 2 9,00 45,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 11 11 1.790,00
002   σπίτι (hane) 11 11 1.790,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 12 305 2.766,00
002   πρόβατα (agnam) 2 105 840,00
003   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
004   αίγες (keçi̇) 7 197 1.576,00
005   βόδι (öküz) 2 2 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 26, 2019, 10:37 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Φότα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5770/ στις 24/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό