Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5771
UUID βάσης δεδομένων: 75375f85-4fee-4d4e-b6b7-ae90d91b84b7
Όνομα: Πλέχια, η
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Pileşa
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Plechia
Πλέχια, η
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Plaesia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 4.477,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
825,0 245,0 820,0 2.587,0
18,4% 5,5% 18,3% 57,8%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
6,00
1.423,00
0,4%
Καζάς Κερύνειας:
0,00
43,00
0,0%
Καζάς Κερύνειας:
8,00
1.607,00
0,5%
Καζάς Κερύνειας:
8,00
1.643,00
0,5%
Καζάς Κερύνειας:
14,00
2.866,00
0,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κερύνειας:
136,00
30.017,52
0,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
825,00
611.147,50
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
8,00
2.011,00
0,4%
Καζάς Κερύνειας:
10,00
1.713,00
0,6%
Καζάς Κερύνειας:
38,00
35.582,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
19,00
2.345,00
0,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
245,00
389.495,00
0,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
820,00
263.601,00
0,3%
Καζάς Κερύνειας:
13,00
915,00
1,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
224,00
20.490,00
1,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
2.587,00
287.405,00
0,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
4.477,00
1.551.648,50
0,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πλέχια, η 1.065,00
Hasan γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πλέχια, η 975,00
Hüseyin γιος του Hacı Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πλέχια, η 950,00
Ahmed γιος του Hacı Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πλέχια, η 767,00
Μητέρα του Ahmed γιου του Hacı Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πλέχια, η 200,00
Κόρη του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πλέχια, η 225,00
İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πλέχια, η 0,00
Χριστόδουλος γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πλέχια, η 295,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 14 136,00 825,00
002   γη με βλάστηση 9 131,00 765,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 9 131,00 765,00
004   βαμβάκι 4 11,00 165,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 4 11,00 165,00
006   δημητριακά 5 120,00 600,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 5 120,00 600,00
008   άλλη χρήση γης 5 5,00 60,00
009   αλώνι (harman) 5 5,00 60,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 8 38 245,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 3 18 60,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 3 18 60,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 4 17 170,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 3 15 150,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 2 20,00
007   χαρουπιές 1 3 15,00
008   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 3 15,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 10 19 820,00
002   σπίτι (hane) 7 7 760,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 3 12 60,00
004   κυψέλη (ari kovani) 3 12 60,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 13 224 2.587,00
002   αγελάδα (inek) 4 5 400,00
003   αίγες (keçi̇) 3 66 612,00
004   βόδι (öküz) 3 3 375,00
005   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 3 150 1.200,00
006   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 3 150 1.200,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 26, 2019, 11:16 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πλέχια, η. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5771/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό