Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5772
UUID βάσης δεδομένων: c09acd66-ff2f-4474-a9e4-21e52fbd6abe
Όνομα: Κρηνί
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kirini
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Krini
Κρηνί
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Krini
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 3.030,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
895,0 250,0 895,0 990,0
29,5% 8,3% 29,5% 32,7%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
6,00
1.423,00
0,4%
Καζάς Κερύνειας:
0,00
43,00
0,0%
Καζάς Κερύνειας:
10,00
1.607,00
0,6%
Καζάς Κερύνειας:
10,00
1.643,00
0,6%
Καζάς Κερύνειας:
6,00
2.866,00
0,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κερύνειας:
130,00
30.017,52
0,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
895,00
611.147,50
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
7,00
2.011,00
0,3%
Καζάς Κερύνειας:
11,00
1.713,00
0,6%
Καζάς Κερύνειας:
27,00
35.582,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
13,00
2.345,00
0,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
250,00
389.495,00
0,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
895,00
263.601,00
0,3%
Καζάς Κερύνειας:
6,00
915,00
0,7%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
83,00
20.490,00
0,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
990,00
287.405,00
0,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
3.030,00
1.551.648,50
0,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mümin γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κρηνί 1.525,00
Γυναίκα του Mümin γιου του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κρηνί 50,00
Halil γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κρηνί 445,00
Γυναίκα του Halil γιου του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κρηνί 75,00
Süleyman γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κρηνί 140,00
Salih γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κρηνί 195,00
Salih γιος του Abdurrahman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κρηνί 290,00
Ali γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κρηνί 200,00
Hüseyin γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κρηνί 60,00
Γυναίκα του Hüseyin γιου του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κρηνί 50,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 6 130,00 895,00
002   γη με βλάστηση 5 129,00 885,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 5 129,00 885,00
004   βαμβάκι 2 24,00 360,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 2 24,00 360,00
006   δημητριακά 3 105,00 525,00
007   άλλο αγροτεμάχιο με δημητριακά (diğer ekin tarlası) 1 50,00 250,00
008   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 2 55,00 275,00
009   άλλη χρήση γης 1 1,00 10,00
010   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 7 27 250,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 4 23 230,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 4 23 230,00
004   χαρουπιές 3 4 20,00
005   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 3 4 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 11 13 895,00
002   σπίτι (hane) 7 7 750,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 4 20,00
004   κυψέλη (ari kovani) 2 4 20,00
005   Μύλοι 2 2 125,00
006   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 2 2 125,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 6 83 990,00
002   αγελάδα (inek) 2 2 275,00
003   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 150,00
004   αίγες (keçi̇) 3 80 640,00
005   βόδι (öküz) 1 1 75,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 26, 2019, 11:17 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κρηνί. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5772/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό