Όνομα: Βουνό
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Vunos
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Vouno
Βουνό
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Vouna Chamlijia
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 2.130,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
185,0 820,0 315,0 910,0
8,7% 38,5% 14,8% 42,7%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
4,00
1.423,00
0,3%
Καζάς Κερύνειας:
0,00
43,00
0,0%
Καζάς Κερύνειας:
3,00
1.607,00
0,2%
Καζάς Κερύνειας:
1,00
87,00
1,1%
Καζάς Κερύνειας:
5,00
2.866,00
0,2%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Κερύνειας:
28,00
18.969,14
0,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
185,00
377.086,50
0,0%
Καζάς Κερύνειας:
4,00
2.011,00
0,2%
Καζάς Κερύνειας:
5,00
1.713,00
0,3%
Καζάς Κερύνειας:
82,00
20.691,00
0,4%
Καζάς Κερύνειας:
14,00
708,00
2,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
820,00
250.422,00
0,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
315,00
107.381,00
0,3%
Καζάς Κερύνειας:
4,00
915,00
0,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
96,00
16.077,00
0,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
910,00
178.651,00
0,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
2.130,00
882.085,50
0,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χατζή Γιαννής γιος του Ανδρέα
Βουνό 1.520,00
Πετρής γιος του Κυριάκου
Βουνό 1.390,00
Kiryaki γιος του Λουκά
Βουνό 140,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 5 30,00 195,00
002   γη με βλάστηση 4 29,00 185,00
003   3 27,00 135,00
004   δημητριακά 3 27,00 135,00
005   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 3 27,00 135,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 2,00 50,00
007   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 2,00 50,00
008   1 1,00 10,00
009   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 4 82 820,00
002   ελιές 4 82 820,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 4 82 820,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 5 16 365,00
002   σπίτι (hane) 3 3 300,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 50,00
004   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 1 1 150,00
005   2 13 65,00
006   κυψέλη (ari kovani) 2 13 65,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 4 96 910,00
002   άλογο (bargi̇r) 2 1 150,00
003   φοράδα (kisrak) 2 1 150,00
004   αίγες (keçi̇) 2 95 760,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 26, 2019, 11:42 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Βουνό. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5773/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό