Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5773
UUID βάσης δεδομένων: 1c51e905-b568-46f5-b50b-96f9732f01da
Όνομα: Βουνό
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Vunos
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Vouno
Βουνό
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Vouna Chamlijia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 3.200,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
195,0 820,0 365,0 1.820,0
6,1% 25,6% 11,4% 56,9%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
4,00
1.423,00
0,3%
Καζάς Κερύνειας:
0,00
43,00
0,0%
Καζάς Κερύνειας:
3,00
1.607,00
0,2%
Καζάς Κερύνειας:
3,00
1.643,00
0,2%
Καζάς Κερύνειας:
5,00
2.866,00
0,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κερύνειας:
30,00
30.017,52
0,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
195,00
611.147,50
0,0%
Καζάς Κερύνειας:
4,00
2.011,00
0,2%
Καζάς Κερύνειας:
5,00
1.713,00
0,3%
Καζάς Κερύνειας:
82,00
35.582,00
0,2%
Καζάς Κερύνειας:
16,00
2.345,00
0,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
820,00
389.495,00
0,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
365,00
263.601,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
4,00
915,00
0,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
192,00
20.490,00
0,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
1.820,00
287.405,00
0,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
3.200,00
1.551.648,50
0,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χατζή Γιαννής γιος του Ανδρέα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βουνό 1.520,00
Πετρής γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βουνό 1.390,00
Κυριάκης γιος του Λουκά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βουνό 140,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 5 30,00 195,00
002   γη με βλάστηση 4 29,00 185,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 3 27,00 135,00
004   δημητριακά 3 27,00 135,00
005   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 3 27,00 135,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 2,00 50,00
007   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 2,00 50,00
008   άλλη χρήση γης 1 1,00 10,00
009   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 4 82 820,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 4 82 820,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 4 82 820,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 5 16 365,00
002   σπίτι (hane) 3 3 300,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 50,00
004   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 1 1 150,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 13 65,00
006   κυψέλη (ari kovani) 2 13 65,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 4 192 1.820,00
002   άλογο (bargi̇r) 2 2 300,00
003   φοράδα (kisrak) 2 2 300,00
004   αίγες (keçi̇) 2 190 1.520,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 26, 2019, 11:42 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Βουνό. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5773/ στις 25/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό