Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5774
UUID βάσης δεδομένων: 99f9005d-338e-4b25-bd53-88812c01b4aa
Όνομα: Σιχαρί
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Sihari
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Sichari
Σιχαρί
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Sykhari
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 4.613,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
350,0 246,0 545,0 3.472,0
7,6% 5,3% 11,8% 75,3%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
4,00
1.423,00
0,3%
Καζάς Κερύνειας:
0,00
43,00
0,0%
Καζάς Κερύνειας:
5,00
1.607,00
0,3%
Καζάς Κερύνειας:
6,00
1.643,00
0,4%
Καζάς Κερύνειας:
5,00
2.866,00
0,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κερύνειας:
69,00
30.017,52
0,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
350,00
611.147,50
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
4,00
2.011,00
0,2%
Καζάς Κερύνειας:
7,00
1.713,00
0,4%
Καζάς Κερύνειας:
26,00
35.582,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
24,00
2.345,00
1,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
246,00
389.495,00
0,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
545,00
263.601,00
0,2%
Καζάς Κερύνειας:
6,00
915,00
0,7%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
387,00
20.490,00
1,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
3.472,00
287.405,00
1,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
4.613,00
1.551.648,50
0,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Παναγιώτης γιος του Χατζή Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σιχαρί 1.396,00
Γιωρκής γιος του Γιακουμή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σιχαρί 2.350,00
Συμεών γιος του Χατζή Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σιχαρί 230,00
Χριστόδουλος γιος του Φίλιππου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σιχαρί 512,00
Αδέλφια του Χριστόδουλου γιου του Φίλιππου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σιχαρί 125,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 5 69,00 350,00
002   γη με βλάστηση 4 68,00 340,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 4 68,00 340,00
004   δημητριακά 4 68,00 340,00
005   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 4 68,00 340,00
006   άλλη χρήση γης 1 1,00 10,00
007   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 4 26 246,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 2 6,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 2 6,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 3 24 240,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 3 24 240,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 7 24 545,00
002   σπίτι (hane) 4 4 400,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 50,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 19 95,00
006   κυψέλη (ari kovani) 2 19 95,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 5 386 3.222,00
002   αγελάδα (inek) 2 2 150,00
003   αίγες (keçi̇) 3 384 3.072,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 26, 2019, 11:50 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Σιχαρί. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5774/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό