Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5776
UUID βάσης δεδομένων: 6ae5b050-8073-4af1-bb0b-b347feeac4e3
Όνομα: Κάτω ∆ίκωμο
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Dikomi
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kato Dikomo
Κάτω ∆ίκωμο
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kato Dikomo
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 46.745,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
15.349,5 1.488,0 7.340,0 22.568,0
32,8% 3,2% 15,7% 48,3%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Κάτω ∆ίκωμο (Αυτή η εγγραφή) 38.361 82,06%
Magusa Alaybeyisi Ebubekir Ağa Beled-i Hacı İbrahim Ağa Çiftliği Magusa Alaybeyisi Ebubekir Ağa Beled-i Hacı İbrahim Ağa Çiftliği 8.385 17,94%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
55,00
1.423,00
3,9%
Καζάς Κερύνειας:
2,00
43,00
4,7%
Καζάς Κερύνειας:
60,00
1.607,00
3,7%
Καζάς Κερύνειας:
60,00
1.643,00
3,7%
Καζάς Κερύνειας:
126,00
2.866,00
4,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κερύνειας:
1.689,00
30.017,52
5,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
15.349,50
611.147,50
2,5%
Καζάς Κερύνειας:
37,00
2.011,00
1,8%
Καζάς Κερύνειας:
65,00
1.713,00
3,8%
Καζάς Κερύνειας:
223,00
35.582,00
0,6%
Καζάς Κερύνειας:
75,00
2.345,00
3,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
1.488,00
389.495,00
0,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
7.340,00
263.601,00
2,8%
Καζάς Κερύνειας:
62,00
915,00
6,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
2.078,00
20.490,00
10,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
22.568,00
287.405,00
7,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
46.745,50
1.551.648,50
3,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Τσιφλίκι του Αλαΐμπεη (στρατιωτικού διοικητή) της Αμμοχώστου Εμπούμπεκίρ Αγά γιου του Ιμπραχίμ Αγά
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Magusa Alaybeyisi Ebubekir Ağa Beled-i Hacı İbrahim Ağa Çiftliği 8.385,00
İbrahim γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω ∆ίκωμο 80,00
Osman γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω ∆ίκωμο 80,00
Γιωρκής γιος του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω ∆ίκωμο 2.695,00
Κυριάκης γιος του Χατζή Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω ∆ίκωμο 1.835,00
Προκόπης γιος του Χατζή Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω ∆ίκωμο 1.856,00
Κωνσταντής γιος του Πετρή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω ∆ίκωμο 2.175,00
Γιαννής γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω ∆ίκωμο 50,00
Γυναίκα του Γιαννή γιου του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω ∆ίκωμο 50,00
Σάββας γιος του Παναγιώτη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω ∆ίκωμο 1.220,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 126 1.689,00 15.349,50
002   γη με βλάστηση 73 1.661,00 9.944,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 50,00 150,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 50,00 150,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 50,00 150,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 44 1.537,00 8.365,00
007   βαμβάκι 4 68,00 1.020,00
008   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 4 68,00 1.020,00
009   δημητριακά 40 1.469,00 7.345,00
010   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 40 1.469,00 7.345,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 28 74,00 1.429,50
012   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 27 54,00 1.029,50
013   αγροτεμάχιο (tarla) 1 20,00 400,00
014   άλλη χρήση γης 53 28,00 5.405,00
015   αλώνι (harman) 26 26,00 260,00
016   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 27 2,00 5.145,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 37 223 1.488,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 21 151 733,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 21 151 733,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 16 72 755,00
005   ελιά (şecer-i zeytun) 1 10 100,00
006   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 4 28 280,00
007   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 11 34 375,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 65 75 7.340,00
002   σπίτι (hane) 56 56 6.870,00
003   αγροτικά κτήρια 3 3 200,00
004   αχυρώνας (samanlik) 1 1 100,00
005   μάντρα (mandıra) 2 2 100,00
006   αποθήκη (mahzen) 1 1 100,00
007   κτήριο προορισμένα για ζώα 5 15 170,00
008   κυψέλη (ari kovani) 4 14 70,00
009   στάβλος (ahir) 1 1 100,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 50 2.064 19.068,00
002   πρόβατα (agnam) 7 725 5.800,00
003   πρόβατο (ganem) 5 670 5.360,00
004   αγελάδα (inek) 12 19 1.230,00
005   δαμαλάκι (dana) 1 2 80,00
006   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 2 80,00
007   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 150,00
008   μη εξημερωμένη αγελάδα (yabani inek) 1 1 50,00
009   μουλάρι (katir) 1 1 300,00
010   αίγες (keçi̇) 20 916 7.328,00
011   βόδι (öküz) 7 8 1.250,00
012   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 3 395 3.160,00
013   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 3 395 3.160,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 27, 2019, 10:37 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κάτω ∆ίκωμο. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5776/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό