Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5777
UUID βάσης δεδομένων: 45e56a82-98e5-4fa3-8f86-267df902eb11
Όνομα: Magusa Alaybeyisi Ebubekir Ağa Beled-i Hacı İbrahim Ağa Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Magusa Alaybeyisi Ebubekir Ağa Beled-i Hacı İbrahim Ağa Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Κάτω ∆ίκωμο
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.385,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
3.850,0 80,0 2.325,0 2.130,0
45,9% 1,0% 27,7% 25,4%
Γενικά στατιστικά
Κάτω ∆ίκωμο:
1,00
55,00
1,8%
Κάτω ∆ίκωμο:
1,00
2,00
50,0%
Κάτω ∆ίκωμο:
1,00
60,00
1,7%
Κάτω ∆ίκωμο:
1,00
60,00
1,7%
Κάτω ∆ίκωμο:
5,00
126,00
4,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Κάτω ∆ίκωμο:
401,00
1.689,00
23,7%
Γαίες (αξία)
Κάτω ∆ίκωμο:
3.850,00
15.349,50
25,1%
Κάτω ∆ίκωμο:
1,00
37,00
2,7%
Κάτω ∆ίκωμο:
5,00
65,00
7,7%
Κάτω ∆ίκωμο:
8,00
223,00
3,6%
Κάτω ∆ίκωμο:
9,00
75,00
12,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Κάτω ∆ίκωμο:
80,00
1.488,00
5,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Κάτω ∆ίκωμο:
2.325,00
7.340,00
31,7%
Κάτω ∆ίκωμο:
5,00
62,00
8,1%
Ζώα (αριθμός)
Κάτω ∆ίκωμο:
111,00
2.078,00
5,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Κάτω ∆ίκωμο:
2.130,00
22.568,00
9,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Κάτω ∆ίκωμο:
8.385,00
46.745,50
17,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Τσιφλίκι του Αλαΐμπεη (στρατιωτικού διοικητή) της Αμμοχώστου Εμπούμπεκίρ Αγά γιου του Ιμπραχίμ Αγά
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Magusa Alaybeyisi Ebubekir Ağa Beled-i Hacı İbrahim Ağa Çiftliği 8.385,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 5 401,00 3.850,00
002   γη με βλάστηση 3 400,00 2.400,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 50,00 150,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 50,00 150,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 50,00 150,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 350,00 2.250,00
007   βαμβάκι 1 50,00 750,00
008   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 50,00 750,00
009   δημητριακά 1 300,00 1.500,00
010   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 300,00 1.500,00
011   άλλη χρήση γης 2 1,00 1.450,00
012   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
013   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0,00 1.440,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 8 80,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 8 80,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 8 80,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 5 9 2.325,00
002   σπίτι (hane) 1 1 2.000,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
004   αχυρώνας (samanlik) 1 1 100,00
005   αποθήκη (mahzen) 1 1 100,00
006   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 6 125,00
007   κυψέλη (ari kovani) 1 5 25,00
008   στάβλος (ahir) 1 1 100,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 4 108 1.380,00
002   αγελάδα (inek) 2 7 280,00
003   δαμαλάκι (dana) 1 2 80,00
004   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 2 80,00
005   μουλάρι (katir) 1 1 300,00
006   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 100 800,00
007   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 100 800,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 21, 2020, 9:35 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Magusa Alaybeyisi Ebubekir Ağa Beled-i Hacı İbrahim Ağa Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5777/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό