Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5779
UUID βάσης δεδομένων: 1bab19ea-921d-4a99-b96a-c7bd4d9e3bfc
Όνομα: Κλεπίνη
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Arab
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Klepini
Κλεπίνη
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Klepini Arab Keuy
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 7.137,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.055,0 1.060,0 905,0 4.117,0
14,8% 14,9% 12,7% 57,7%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
5,00
1.423,00
0,4%
Καζάς Κερύνειας:
0,00
43,00
0,0%
Καζάς Κερύνειας:
9,00
1.607,00
0,6%
Καζάς Κερύνειας:
9,00
1.643,00
0,5%
Καζάς Κερύνειας:
14,00
2.866,00
0,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κερύνειας:
178,00
30.017,52
0,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
1.055,00
611.147,50
0,2%
Καζάς Κερύνειας:
13,00
2.011,00
0,6%
Καζάς Κερύνειας:
9,00
1.713,00
0,5%
Καζάς Κερύνειας:
132,00
35.582,00
0,4%
Καζάς Κερύνειας:
18,00
2.345,00
0,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
1.060,00
389.495,00
0,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
905,00
263.601,00
0,3%
Καζάς Κερύνειας:
10,00
915,00
1,1%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
406,00
20.490,00
2,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
4.117,00
287.405,00
1,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
7.137,00
1.551.648,50
0,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ali γιος του Muhammed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κλεπίνη 620,00
Γυναίκα του Εξισαλαμισθέντος Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κλεπίνη 152,50
Αδελφή του γυναίκας του Εξισαλαμισθέντος Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κλεπίνη 77,50
Εξισλαμισθείς Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κλεπίνη 0,00
Χατζή Γιωρκής γιος του Χατζή Βραχίμη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κλεπίνη 2.750,00
Γιαννής γαμπρός του Χατζή Γιωρκή γιου του Χατζή Βραχίμη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κλεπίνη 705,00
Ληορής γιος του Ανδρονίκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κλεπίνη 485,00
Ahmed γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κλεπίνη 50,00
Hasan γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κλεπίνη 2.297,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 14 178,00 1.055,00
002   γη με βλάστηση 8 173,00 955,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 7 171,50 880,00
004   λαχανικό 1 0,50 25,00
005   πλούσιος κήπος (mamur bağçe) 1 0,50 25,00
006   δημητριακά 6 171,00 855,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 6 171,00 855,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 1,50 75,00
009   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 1,50 75,00
010   άλλη χρήση γης 6 5,00 100,00
011   αλώνι (harman) 5 5,00 50,00
012   μικρή πηγή τρεχούμενου νερού (cüz'i ma-yı cari) 1 0,00 50,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 13 132 1.060,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 6 80 800,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 6 80 800,00
004   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 1 5,00
005   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 1 5,00
006   χαρουπιές 6 51 255,00
007   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 6 51 255,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 9 18 905,00
002   σπίτι (hane) 7 7 850,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 11 55,00
004   κυψέλη (ari kovani) 2 11 55,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 8 404 3.617,00
002   αγελάδα (inek) 4 4 300,00
003   αίγες (keçi̇) 3 399 3.192,00
004   βόδι (öküz) 1 1 125,00
Τελευταία επεξεργασία: Οκτ. 5, 2019, 10:24 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κλεπίνη. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5779/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό