Όνομα: Κλεπίνη
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Arab
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Klepini
Κλεπίνη
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Klepini Arab Keuy
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5.452,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
665,0 965,0 255,0 3.642,0
12,2% 17,7% 4,7% 66,8%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
5,00
1.423,00
0,4%
Καζάς Κερύνειας:
0,00
43,00
0,0%
Καζάς Κερύνειας:
9,00
1.607,00
0,6%
Καζάς Κερύνειας:
1,00
87,00
1,1%
Καζάς Κερύνειας:
14,00
2.866,00
0,5%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Κερύνειας:
114,00
18.969,14
0,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
665,00
377.086,50
0,2%
Καζάς Κερύνειας:
13,00
2.011,00
0,6%
Καζάς Κερύνειας:
9,00
1.713,00
0,5%
Καζάς Κερύνειας:
110,00
20.691,00
0,5%
Καζάς Κερύνειας:
12,00
708,00
1,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
965,00
250.422,00
0,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
255,00
107.381,00
0,2%
Καζάς Κερύνειας:
10,00
915,00
1,1%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
400,00
16.077,00
2,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
3.642,00
178.651,00
2,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
5.452,00
882.085,50
0,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ali γιος του Muhammed
Κλεπίνη 620,00
Γυναίκα του Εξισαλαμισθέντος Osman
Κλεπίνη 152,50
Αδελφή του γυναίκας του Εξισαλαμισθέντος Osman
Κλεπίνη 77,50
Εξισλαμισθείς Osman
Κλεπίνη 0,00
Χατζή Γιωρκής γιος του Χατζή Βραχίμη
Κλεπίνη 2.750,00
Γιαννής γαμπρός του Χατζή Γιωρκή γιου του Χατζή Βραχίμη
Κλεπίνη 705,00
Ληορής γιος του Ανδρονίκου
Κλεπίνη 485,00
Ahmed γιος του Ali
Κλεπίνη 50,00
Hasan γιος του Osman
Κλεπίνη 2.297,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 14 114,00 715,00
002   γη με βλάστηση 8 113,00 655,00
003   7 111,50 580,00
004   1 0,50 25,00
005   καλλιεργήσιμο περιβόλι/κήπος (mamur bağçe) 1 0,50 25,00
006   δημητριακά 6 111,00 555,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 6 111,00 555,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 1,50 75,00
009   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 1,50 75,00
010   6 1,00 60,00
011   αλώνι (harman) 5 1,00 10,00
012   μικρή πηγή τρεχούμενου νερού (cüz'i ma-yı cari) 1 0,00 50,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 13 128 1.020,00
002   ελιές 6 76 760,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 6 76 760,00
004   Σύνολο αμυγδαλιών 1 1 5,00
005   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 1 5,00
006   χαρουπιές 6 51 255,00
007   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 6 51 255,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 9 12 255,00
002   σπίτι (hane) 7 1 200,00
003   2 11 55,00
004   κυψέλη (ari kovani) 2 11 55,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 10 402 3.642,00
002   αγελάδα (inek) 4 1 75,00
003   αίγες (keçi̇) 3 399 3.192,00
004   βόδι (öküz) 3 2 375,00
005   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 2 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Οκτ. 5, 2019, 10:24 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κλεπίνη. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5779/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό