Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5780
UUID βάσης δεδομένων: 1f1d3c46-ea25-49c9-a6c5-8c95928b9b8e
Όνομα: Άγιος Επίκτητος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Bihtido
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agios Epiktitos
Άγιος Επίκτητος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Epiktitos Chatal Keuy
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 31.869,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
7.340,0 10.620,0 4.495,0 9.414,0
23,0% 33,3% 14,1% 29,5%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
34,00
1.423,00
2,4%
Καζάς Κερύνειας:
1,00
43,00
2,3%
Καζάς Κερύνειας:
38,00
1.607,00
2,4%
Καζάς Κερύνειας:
39,00
1.643,00
2,4%
Καζάς Κερύνειας:
72,00
2.866,00
2,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κερύνειας:
1.111,01
30.017,52
3,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
7.340,00
611.147,50
1,2%
Καζάς Κερύνειας:
68,00
2.011,00
3,4%
Καζάς Κερύνειας:
39,00
1.713,00
2,3%
Καζάς Κερύνειας:
1.571,00
35.582,00
4,4%
Καζάς Κερύνειας:
84,00
2.345,00
3,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
10.620,00
389.495,00
2,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
4.495,00
263.601,00
1,7%
Καζάς Κερύνειας:
44,00
915,00
4,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
969,00
20.490,00
4,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
9.414,00
287.405,00
3,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
31.869,00
1.551.648,50
2,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ahmed γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Επίκτητος 475,00
Hasan γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Επίκτητος 300,00
Veli γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Επίκτητος 2.284,50
Hüseyin γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Επίκτητος 2.035,00
Γυναίκα του Hüseyin γιου του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Επίκτητος 50,00
Μητέρα του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Επίκτητος 385,00
Αδελφή του μητέρας του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Επίκτητος 150,00
Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Επίκτητος 0,00
Μητέρα του Ορφανού 'Ömer γιου του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Επίκτητος 125,00
Γυναίκα του Ορφανού 'Ömer γιου του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Επίκτητος 50,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 72 1.111,01 7.340,00
002   γη με βλάστηση 45 1.095,01 6.660,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 8 3,13 337,50
004   καλλιέργειες μουριάς 8 3,13 337,50
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 8 3,13 337,50
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 31 1.063,38 5.472,50
007   λαχανικό 2 0,75 87,50
008   πλούσιος κήπος (mamur bağçe) 2 0,75 87,50
009   βαμβάκι 1 1,50 75,00
010   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 1,50 75,00
011   δημητριακά 28 1.061,13 5.310,00
012   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 27 1.061,00 5.300,00
013   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 1 0,13 10,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 6 28,50 850,00
015   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 5 8,50 450,00
016   αγροτεμάχιο (tarla) 1 20,00 400,00
017   άλλη χρήση γης 27 16,00 680,00
018   αλώνι (harman) 16 16,00 160,00
019   μικρή πηγή τρεχούμενου νερού (cüz'i ma-yı cari) 7 0,00 350,00
020   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 4 0,00 170,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 68 1.571 10.620,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 32 553 5.530,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 7 70,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 31 546 5.460,00
005   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 7 25 125,00
006   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 6 24 120,00
007   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 1 1 5,00
008   χαρουπιές 29 993 4.965,00
009   χαρουπιά (harub 2) 1 6 30,00
010   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 28 987 4.935,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 39 84 4.495,00
002   σπίτι (hane) 29 29 2.900,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 40,00
004   κτήριο προορισμένα για ζώα 4 49 245,00
005   κυψέλη (ari kovani) 4 49 245,00
006   Μύλοι 6 6 1.350,00
007   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 350,00
008   χαρουπόμυλος (harub değirmeni) 5 5 1.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 41 717 8.914,00
002   άλογο (bargi̇r) 4 5 750,00
003   φοράδα (kisrak) 3 4 600,00
004   αγελάδα (inek) 14 17 1.200,00
005   αίγες (keçi̇) 13 683 5.464,00
006   βόδι (öküz) 10 12 1.500,00
Τελευταία επεξεργασία: Οκτ. 5, 2019, 10:43 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιος Επίκτητος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5780/ στις 16/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό