Όνομα: Άγιος Επίκτητος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Bihtido
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agios Epiktitos
Άγιος Επίκτητος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Epiktitos Chatal Keuy
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μεικτός οικισμός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 31,869.00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
7,340.0 10,620.0 4,495.0 9,414.0
23.0% 33.3% 14.1% 29.5%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
34.00
1,423.00
2.4%
Καζάς Κερύνειας:
1.00
43.00
2.3%
Καζάς Κερύνειας:
38.00
1,607.00
2.4%
Καζάς Κερύνειας:
39.00
1,643.00
2.4%
Καζάς Κερύνειας:
72.00
2,866.00
2.5%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Κερύνειας:
1,110.99
30,017.48
3.7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
7,340.00
611,147.50
1.2%
Καζάς Κερύνειας:
68.00
2,011.00
3.4%
Καζάς Κερύνειας:
39.00
1,713.00
2.3%
Καζάς Κερύνειας:
1,571.00
35,582.00
4.4%
Καζάς Κερύνειας:
84.00
2,345.00
3.6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
10,620.00
389,495.00
2.7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
4,495.00
263,601.00
1.7%
Καζάς Κερύνειας:
44.00
915.00
4.8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
969.00
20,490.00
4.7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
9,414.00
287,405.00
3.3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
31,869.00
1,551,648.50
2.1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ahmed γιος του Ahmed
Άγιος Επίκτητος 475.00
Hasan γιος του Mehmed
Άγιος Επίκτητος 300.00
Veli γιος του Osman
Άγιος Επίκτητος 2,284.50
Hüseyin γιος του Osman
Άγιος Επίκτητος 2,035.00
Γυναίκα του Hüseyin γιου του Osman
Άγιος Επίκτητος 50.00
Μητέρα του Hüseyin
Άγιος Επίκτητος 385.00
Αδελφή του μητέρας του Hüseyin
Άγιος Επίκτητος 150.00
Hüseyin
Άγιος Επίκτητος 0.00
Μητέρα του Ορφανού 'Ömer γιου του Hasan
Άγιος Επίκτητος 125.00
Γυναίκα του Ορφανού 'Ömer γιου του Hasan
Άγιος Επίκτητος 50.00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 72 1,110.99 7,340.00
002   γη με βλάστηση 45 1,094.99 6,660.00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 8 3.12 337.50
004   καλλιέργειες μουριάς 8 3.12 337.50
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 8 3.12 337.50
006   31 1,063.37 5,472.50
007   2 0.75 87.50
008   καλλιεργήσιμο περιβόλι/κήπος (mamur bağçe) 2 0.75 87.50
009   βαμβάκι 1 1.50 75.00
010   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 1.50 75.00
011   δημητριακά 28 1,061.12 5,310.00
012   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 27 1,061.00 5,300.00
013   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 1 0.12 10.00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 6 28.50 850.00
015   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 5 8.50 450.00
016   αγροτεμάχιο (tarla) 1 20.00 400.00
017   27 16.00 680.00
018   αλώνι (harman) 16 16.00 160.00
019   μικρή πηγή τρεχούμενου νερού (cüz'i ma-yı cari) 7 0.00 350.00
020   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 4 0.00 170.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 68 1,571 10,620.00
002   ελιές 32 553 5,530.00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 7 70.00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 31 546 5,460.00
005   Σύνολο αμυγδαλιών 7 25 125.00
006   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 6 24 120.00
007   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 1 1 5.00
008   χαρουπιές 29 993 4,965.00
009   χαρουπιά (harub 2) 1 6 30.00
010   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 28 987 4,935.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 39 84 4,495.00
002   σπίτι (hane) 29 29 2,900.00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 40.00
004   4 49 245.00
005   κυψέλη (ari kovani) 4 49 245.00
006   Μύλοι 6 6 1,350.00
007   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 350.00
008   χαρουπόμυλος (harub değirmeni) 5 5 1,000.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 44 969 9,414.00
002   άλογο (bargi̇r) 4 5 750.00
003   φοράδα (kisrak) 3 4 600.00
004   αγελάδα (inek) 14 17 1,200.00
005   αίγες (keçi̇) 13 683 5,464.00
006   βόδι (öküz) 13 264 2,000.00
007   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 3 252 500.00
Τελευταία επεξεργασία: Οκτ. 5, 2019, 10:43 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιος Επίκτητος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5780/ στις 28/06/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό