Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5781
UUID βάσης δεδομένων: f079672e-d564-42da-8f10-b6b50c14f028
Όνομα: Μελανίσυκον- τό
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Melanisiko
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Melanisykon
Μελανίσυκον- τό
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Melanisiko
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 1.584,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
190,0 105,0 580,0 709,0
12,0% 6,6% 36,6% 44,8%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
10,00
1.423,00
0,7%
Καζάς Κερύνειας:
0,00
43,00
0,0%
Καζάς Κερύνειας:
10,00
1.607,00
0,6%
Καζάς Κερύνειας:
10,00
1.643,00
0,6%
Καζάς Κερύνειας:
4,00
2.866,00
0,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κερύνειας:
25,25
30.017,52
0,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
190,00
611.147,50
0,0%
Καζάς Κερύνειας:
6,00
2.011,00
0,3%
Καζάς Κερύνειας:
10,00
1.713,00
0,6%
Καζάς Κερύνειας:
16,00
35.582,00
0,0%
Καζάς Κερύνειας:
10,00
2.345,00
0,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
105,00
389.495,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
580,00
263.601,00
0,2%
Καζάς Κερύνειας:
5,00
915,00
0,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
74,00
20.490,00
0,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
709,00
287.405,00
0,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
1.584,00
1.551.648,50
0,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Osman γιος του İsmail
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελανίσυκον- τό 60,00
Muhammed Ali γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελανίσυκον- τό 204,00
Salih γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελανίσυκον- τό 60,00
'Ömer γιος του Halil
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελανίσυκον- τό 60,00
Veli γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελανίσυκον- τό 60,00
Muhammed Ali γιος του Halil
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελανίσυκον- τό 100,00
Musa γιος του Salih
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελανίσυκον- τό 375,00
Hasan γιος του Halil
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελανίσυκον- τό 490,00
Hüseyin γιος του İsmail
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελανίσυκον- τό 50,00
Misafir Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελανίσυκον- τό 80,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 4 25,25 190,00
002   γη με βλάστηση 4 25,25 190,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 4 25,25 190,00
004   βαμβάκι 1 10,00 100,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 10,00 100,00
006   αμπέλι 1 0,25 15,00
007   αμπέλι (bağ) 1 0,25 15,00
008   δημητριακά 2 15,00 75,00
009   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 2 15,00 75,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 6 16 105,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 2 5 50,00
003   δενδρύλλιο ελιάς (fidan-ı zeytun 2) 1 2 20,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 3 30,00
005   χαρουπιές 4 11 55,00
006   χαρουπιά (harub 2) 3 9 45,00
007   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 2 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 10 10 580,00
002   σπίτι (hane) 9 9 530,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 50,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 5 74 709,00
002   αίγες (keçi̇) 4 73 584,00
003   βόδι (öküz) 1 1 125,00
Τελευταία επεξεργασία: Οκτ. 6, 2019, 2:43 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μελανίσυκον- τό. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5781/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό